EL TEMPS A BENIDORM ARA

19

06:58 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

La Junta de Govern encarrega a la concessionària Hidraqua l'elaboració del projecte per a desplegar una xarxa de canonades que unirà l'EDAR amb tots els barris

Benidorm aprova la redacció del Pla Director d'Aigua Regenerada per a generalitzar el seu ús en espais públics i privats

09 juliol 2024
Benidorm aprueba la redacción del Plan Director de Agua Regenerada para generalizar su uso en espacios públicos y privados

L'Ajuntament de Benidorm ha encarregat a l'empresa concessionària de la gestió del cicle integral de l'aigua a la ciutat, Hidraqua, la redacció d'un Pla Director del Servici Municipal de Reutilització d'Aigua Depurada, un projecte amb el qual el Consistori vol generalitzar l'ús de l'aigua regenerada per a l'aigualeig i el reg d'espais públics i privats. La Junta de Govern Local ha aprovat la proposta del regidor del Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, per a la redacció d'este pla, que permetrà desplegar la xarxa de canonades necessària per a portar l'aigua regenerada des de la planta de tractament terciari de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (*EDAR) a tots els barris de la ciutat i ampliar, d'esta manera, els seus actuals usos.

Com ja va avançar dies arrere González de Zárate després de la celebració del Comité de Seguiment de Sequera municipal, on va anunciar la redacció d'este pla, el seu objectiu és "no sols ampliar la utilització d'eixa aigua regenerada per als usos públics actuals, sinó també posar-la a la disposició de les comunitats de veïns, urbanitzacions, hotels, etc., perquè deixen regar les seues zones verdes amb aigua potable" i, d'esta manera, "obtindre un doble estalvi: d'aigua potable i de diners, atés que l'aigua regenerada és més barata".

La proposta aprovada per la Junta de Govern local recorda que "l'ús continuat i permanent d'aigua regenerada per a usos urbans suposa un pas més en l'eficàcia i sostenibilitat de la gestió del cicle integral de l'aigua, redundant en un millor aprofitament dels recursos i una major solidaritat amb la resta d'usuaris que cedixen els seus drets a favor de Benidorm". Des d'esta filosofia, el text exposa que la *EDAR de Benidorm "té actualment un important excedent d'aigua depurada que podria ser utilitzada en regs de parcs i jardins, aigualejos de carrers i zones per als vianants i altres usos compatibles, reduint amb això el consum d'aigua potable", però advertix que "això no és possible per la manca d'infraestructures adequades per a això".

En concret, González de Zárate recorda que "des de l'any 2015 s'han executat, en l'àmbit municipal, algunes accions tendents a este efecte, com la instal·lació de boques de proveïment d'aigua depurada per a camions cisterna, el reg directe d'alguns parcs i arbratge viari o la instal·lació d'algunes conduccions destinades a la distribució d'aigua depurada en obres de renovació d'infraestructures", però que, actualment, "es troben inconnexes i sense ús". D'ací l'aposta municipal per "una planificació detallada del servici que permeta establir prioritats, obtindre recursos i desenvolupar projectes específics per a este fi", ha agregat l'edil.

El pressupost estimat de l'assistència tècnica per a la redacció del citat Pla Director, és de 50.000 euros, sense IVA, encara que la proposta aprovada per la Junta de Govern establix que el Servici Municipal d'Aigua Potable i Clavegueram, vinculat directament amb l'objecte de l'indicat Pla Director, disposa de recursos propis per a escometre este treball sense càrrec al pressupost municipal.

Des de l'Ajuntament s'ha establit l'elaboració d'este pla com "d'alta prioritat" per a poder planificar i escometre adequadament les inversions necessàries i altres tràmits requerits per a poder prestar este servici a la ciutat en el menor termini possible. D'esta manera, a partir d'ara, Hidraqua tindrà un termini de tres mesos des de l'aprovació del pressupost justificat per a la redacció del document, sota la supervisió de l'àrea d'Enginyeria municipal.

Percentatge de reutilització

Tal com es va posar de manifest durant la reunió del Comité de Seguiment de Sequera municipal, en estos moments Benidorm està utilitzant el 32% del volum aigua regenerada que s'obté en la planta de tractament terciari; un percentatge que es destina als regants, al reg de parcs i jardins i a l'aigualeig de carrers. Per tant, "hi ha quasi un 70% eixa aigua que encara no estem emprant en mancar d'una xarxa àmplia i completa de distribució, per la qual cosa el potencial de reutilització és altíssim", com va expressar González de Zárate

D'aquí ve que, per a l'Ajuntament, es considera "molt important" la redacció d'este Pla Director i "fer-lo immediatament per a continuar guanyant en eficiència en la gestió de l'aigua", en la qual "som modèlics".

Finalment, i com ho va fer durant el Comité de Seguiment de Sequera, el regidor de Cicle de l'Aigua ha reiterat un missatge de "tranquil·litat a la ciutadania" perquè "el proveïment està totalment garantit a Benidorm i en la resta de municipis que forma part del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa", per la qual cosa no serà necessari adoptar mesures addicionals o excepcionals per la sequera.

Audios relacionados
Corte voz 1 González de Zárate
Audio file
Corte voz 2 González de Zárate
Audio file
Corte voz 3 González de Zárate
Audio file
Corte voz 4 González de Zárate
Audio file