EL TEMPS A BENIDORM ARA

13

23:42 PM

HORA BENIDORM

24ºC

Molt núvol

C 0km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

5%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Política de privacitat

Política de privacitat

L'Ajuntament de Benidorm està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal. És per això que ha adequat tota la seua estructura al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal (d'ara en avant, "RGPD"), així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

S'informa els interessats les dades dels quals siguen tractades per l'Ajuntament de Benidorm (d'ara en avant, els "Usuaris"), que en cas que contacte amb el mateix a través de la web https://benidorm.org (d'ara en avant, la "Web") o un altre mitjà anàleg per a demanar informació, assessorament, formació i altres activitats pròpies dels servicis municipals oferits per Ajuntament de Benidorm, les dades abocades únicament seran tractades per a poder gestionar l'alta, registre o contestació a esta comunicació. La informació mai serà tractada amb una finalitat diferent per a la qual va ser recaptada.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Ajuntament de Benidorm.
L'Ajuntament de Benidorm no ven, transferix, cedix o posa a l'abast de tercers les dades dels Usuaris sense el consentiment exprés previ o en compliment d'un deure legal. Quan l'Usuari facilita la seua informació de caràcter personal a l'Ajuntament de Benidorm li està autoritzant al que esta informació siga tractada conforme a la present Política de privacitat.

Responsable:

S'informa l'Usuari que les seues dades personals seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament de Benidorm (Responsable del tractament), amb CIF P-0303100B, i direcció en plaça de Ses Majestats els Reis d'Espanya, 03501, Benidorm, Alacant.

Delegat de Protecció de dades:

l'Ajuntament de Benidorm compta amb el suport i nomenament del Delegat de Protecció de dades, les dades de contacte de les quals són: dpd@benidorm.org.
Finalitats: El tractament de les dades personals facilitades en la Web dependrà del formulari de recollida de dades emprat per l'Usuari. No obstant això, en cas que es referencie la present política de privacitat en qualsevol formulari, es tractaran les seues dades amb la finalitat assenyalada en estos, destacant:

• Oferir a l'Usuari servicis d'informació i orientació
• Realitzar la tramitació sol·licitada per l'Usuari
• Atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic
• Mantenir a l'Usuari informat de notícies i novetats relacionades amb el tràmit en el qual siga part o del seu interés
• Enviar queixes, suggeriments o incidència.

Pot comprovar totes les finalitats amb les quals l'Ajuntament de Benidorm tracta les dades de caràcter personal en el seu Registre d'Activitats de Tractament.

Legitimació:

El tractament de les dades de caràcter personal en la present web està legitimat en el consentiment del mateix interessat quan la finalitat del tractament requerisca el mateix mitjançant una clara acció afirmativa.

No facilitar les dades o informació necessària donarà lloc al fet que el tractament de les dades de l'Usuari no puga ser dut a terme. En estos casos, tot Usuari té dret a revocar el consentiment sense que afecte el tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada enviant un correu a dpd@benidorm.org, indicant la seua oposició al tractament de les seues dades per a la finalitat a la qual va donar el seu consentiment.

No obstant això, s'informa els usuaris que les seues dades de caràcter personal podran ser tractades en compliment d'un deure legal de l'Ajuntament de Benidorm, per al compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament de Benidorm d'acord amb el que es disposa en cada tràmit administratiu. Per a consultar la base legitimadora per a cada activitat de tractament realitzada sobre les seues dades de caràcter personal, tenim a la seua disposició el Registre d'Activitats de Tractament.

Categoria de dades personals:

Cada formulari indica quines dades són necessàries per a procedir amb els tràmits realitzats a l'Ajuntament de Benidorm. No obstant això, pot conéixer-les detalladament accedint al Registre d'Activitats de Tractament.

Termini de supressió: les dades es mantindran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'esta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Destinataris:

Per regla general, les dades dels Usuaris no seran cedides a tercers llevat que intervinga obligació legal com, per exemple, comunicacions de les seues dades al Defensor del Poble, Jutges i tribunals, Ministeri Fiscal, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat o interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Pot consultar de manera concreta en cada tractament les cessions realitzades, incloses possibles transferències internacionals, consultant-les en el nostre Registre d'Activitats de Tractament.
Decisions automatitzades: No es realitzen decisions automatitzades.

Exercici de drets:

Per a exercitar els drets que procedisquen conforme a la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen) enfront del tractament de les seues dades personals, pot dirigir-se per escrit a l'adreça postal de l'Ajuntament de Benidorm a dalt referenciada, donant-li entrada en registre central, o per correu electrònic a la següent adreça: dpd@benidorm.org, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Disposa d'un procediment de reclamació en matèria de protecció de dades personals en https://sede.benidorm.org/catalogo-de-servicios/PRLOPD/

Podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.

Baixa

Registro de Actividades de Tratamiento conforme al RGPD
Registre de Activitats de Tractament