EL TEMPS A BENIDORM ARA

23

19:55 PM

HORA BENIDORM

22ºC

Poc núvol

N 10km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

¿COM RODAR A BENIDORM?

Comptem amb una ordenança municipal específica que regula l'activitat audiovisual a la nostra ciutat. El nostre objectiu és garantir la satisfacció de les productores i professionals que ens trien com a localització dels seus treballs.

 • Ordenança Municipal. A continuació pot consultar les ordenances municipals en el PDF adjunt.

Adjunts:  Ordenanzas Municipales 

 • Rodatges en Espais Públics
  Benidorm Film Office tramitarà tota sol·licitud per a rodatges en els espais públics i/o propietat pública de l'Ajuntament. La productora haurà d'emplenar la sol·licitud corresponent en funció del desenvolupament de l'activitat que necessite dur a terme. Per a la seua autorització, s'estudiarà el contingut de cada projecte juntament amb el corresponent Departament Municipal.

 • Reserves d'Aparcament i d'Espai de Rodatge

Benidorm Film Office s'ocuparà de reservar tant els espais per a rodar com els espais per a estacionar els vehicles de rodatge. Per a això, s'haurà d'emplenar el corresponent registre de producció i comunicar les següents dades:

En general, no es reservarà espais on estiga prohibit estacionar (sent aquest incompliment objecte de sanció).Data(s) i horari(s) d'utilització.

 1. Carrer i adreça.
 2. Zona a ocupar (mitjançant metres lineals, referències clares, o numeració del carrer).
 3. Indicar si es requereix la zona lliure de vehicles
 • Ús de la Via Pública
  Per a la col·locació de qualsevol material o vehicle de l'equip tècnic sobre les voreres i en zones per als vianants, serà imprescindible facilitar les següents dades:

  Mesures, pes, i ubicació exacta del material i/o vehicle.

  En zona per als vianants s'haurà de protegir el paviment en tot moment.
  Tot material i cablejat haurà d'estar degudament protegit i senyalitzat per a la seguretat dels vianants.

 • Talls de Trànsit
  S'haurà d'ampliar el termini mínim de 5 dies en el màxim possible sempre que es necessite sol·licitar un tall de trànsit. S'aconsella que el tall siga de manera intermitent, fora de les hores punta.
  Sempre se seguiran les indicacions de la Regidoria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.
  Pòlissa d'assegurança
  Es facilitarà a Benidorm Film Office una còpia de la pòlissa vigent de Responsabilitat Civil abans del començament del rodatge, per a respondre en cas d'existir danys i perjudicis derivats de l'activitat del rodatge.
 • Seguridad y Ruido
  Se respetará en todo momento el paso de ambulancias, vehículos de emergencia, peatones (en particular usuarios de sillas de ruedas), vados, entrada/salida de los garajes, y todas las señales de circulación.
  Se respetará la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente con respecto al ruido, especialmente en rodajes nocturnos (Ver Ordenanza en PDF), además de solucionar el posible deslumbramiento causado por focos u otros, tratar de disminuir las molestias y asegurar el descanso de los vecinos.

 • Seguretat i Soroll
  Es respectarà en tot moment el pas d'ambulàncies, vehicles d'emergència, vianants (en particular usuaris de cadires de rodes), guals, entrada/eixida dels garatges, i tots els senyals de circulació.
  Es respectarà l'Ordenança Municipal de Medi Ambient respecte al soroll, especialment en rodatges nocturns, a més de solucionar el possible enlluernament causat per focus o altres, tractar de disminuir les molèsties i assegurar el descans dels veïns.

 • Efectes especials, explosius, i simulacres d'emergència

Qualsevol arma o explosiu ha de ser únicament les reglamentàries i de salva. S'entregarà a Benidorm Film Office una còpia de la deguda documentació de qualsevol arma, explosiu, o efecte especial. Així mateix, s'ha d'informar d'escenes amb actors vestits amb uniformes oficials, o de qualsevol *atrezzo/vehicle que simule serveis d'emergència.

Davant aquestes necessitats es consensuarà i seguiran les indicacions de la Regidoria de Mobilitat i Seguretat Ciutadana.

 • Catering

No s'autoritza el servei de catering en les vies públiques sense reserves d'espai habilitades per a l'efecte.

 • Neteja i ordre
  La zona de rodatge haurà de quedar diàriament en perfecte estat.

 •  

  Avís als Veïns i Comerciants

  Benidorm Film Office li facilita un model de carta per a avisar als veïns i als comerciants de la localització. Aquesta comunicació escrita s'haurà de distribuir en les bústies en un termini mínim de 5 dies d'antelació al rodatge, i ha de portar la signatura i segell de la productora a més de les dades de la persona de contacte per a resoldre qualsevol dubte que puga tindre algun veí del lloc.

   

 • Mobiliari Urbà
  Per a sol·licitar qualsevol modificació en el mobiliari urbà s'haurà d'especificar en el registre de producció i se seguiran sempre les indicacions dels tècnics del Departament de Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

 • Rodaje-Fotografía aérea y drones
  A l'Ajuntament de Benidorm comptem amb una Unitat Aèria de la Policia Local encarregada de controlar qualsevol tipus de vol amb dron en l'espai aeri municipal, previ a l'autorització del Ministeri de l'Interior. 

  Per a la planificació de vols de drons i consultar informació relativa a la navegació aèria, pot visitar la pàgina de ENAIRE   Encara que si eres pilot professional ja sabràs que has de sol·licitar l'autorització per al vol ací. Pots descarregar-te el model de la sol·licitud més a baix.
 • Títols de Crèdit
  S'haurà d'incloure el logo de Benidorm Film Office en els títols de crèdit, notificar el dia de l'estrena/distribució, a més d'entregar a Benidorm Film Office:

  Una còpia de la producció per al seu arxiu.
  Mínim de dues fotografies del rodatge en alta resolució per a ús intern, en la Web de Benidorm Film Office, i per a promocionar la ciutat.

   

Baixa

PLANTILLA DOCUMENTOS AESA