EL TEMPS A BENIDORM ARA

14

02:12 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

L'objectiu del multi portal web (benidorm.org) de l'Ajuntament de Benidorm és oferir portals accessibles per al ciutadà, de manera que, amb independència de si és o no discapacitat, de la seua edat, o de si accedix a la Web des de tecnologies poc convencionals, puguen navegar per les pàgines sense trobar dificultats d'accés.

 

Introducció

L'Ajuntament de Benidorm s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://benidorm.org

 

Situació de compliment.

a) Este lloc web és plenament conforme amb el Reial Decret 1112/2018.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix Ajuntament de Benidorm mitjançant les eines que facilita l'Observatori d'Accessibilitat (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/). L'autoavaluació s'ha completat realitzant una anàlisi exhaustiva utilitzant tant eines manuals com automàtiques. Per a fer açò s'ha seguit la Guia Pràctica de l'Observatori d'Accessibilitat Web "Guia de validació d'accessibilitat web" disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/pae_documentacion.html. Així mateix, es va dur a terme una auditoria manual de tot el contingut..
Última revisió de la declaració: 6 de maig de 2021.

 

Observacions i dades de contacte

Vosté pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

 

A través del formulari de contacte que apareix en la primera pàgina o home page de benidorm.org o cridant al telèfon 965 855 500.

Les comunicacions seran tractades pel Departament d'Informàtica i Comunicacions.

 

Procediment d'aplicació

Hi ha un procediment de reclamació, d'acord amb el recollit en l'article 13 del RD 1112/2018, que trobarà en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d Benidorm, en l'adreça https://sede.benidorm.org/catalogo-de-servicios/INTACC/

 

Contingut opcional

La política d'accessibilitat aplicada per l'Ajuntament de Benidorm està d'acord amb les exigències del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Així mateix, este lloc web incorpora els requisits del Reglament de 2 de desembre de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de la Unió Europea, la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.
 

Tots els portals web de l'Ajuntament de Benidorm estan optimitzats per a una resolució de 1.024 x 768 píxels. Si es disposa d'un monitor amb una resolució major, pot ser que la grandària de lletra resulte, en alguns casos, xicoteta. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit de manera que siga possible augmentar-les o disminuir-les des de les opcions del navegador.
 

Este portal ha sigut certificat en l'última versió dels navegadors Microsoft Internet Explorer i Edge, Mozilla Firefox 45, Google Chrome i Safari. La utilització de navegadors diferents o de versions anteriors als citats és possible, si bé, no garantix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en les pàgines web dels proveïdors d'este tipus de programari.
 

Este lloc utilitza l'Open Source Content Management System DRUPAL i s'ha dissenyat per a ser totalment accessible i usable, seguint la tendència actual en desenvolupament web, que permet l'accessibilitat del mateix en diferents dispositius i la seua respectiva resolució, suportant el creixement dels usuaris d'internet que utilitzen este tipus d'equips ja siguen telèfons intel·ligents, taulèfons, minitauletes tàctils o tauletes tàctils.
 

El conjunt de subportals d'este lloc han sigut auditats per a garantir el compliment del previst en la versió 2.0 del WACAG, prioritat 1 i 2. L'Ajuntament de Benidorm desitja que l'accessibilitat es mantinga de manera permanent, i que no es perda amb les diferents modificacions que es realitzen amb el temps.
 

Amb la finalitat de dur a terme un seguiment de l'acompliment de la normativa d'accessibilitat, cada 3 mesos es realitza una comprovació de l'accessibilitat de nivell AA mitjançant les eines que facilita l'Observatori d'Accessibilitat (https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/). Addicionalment, el conjunt de subportals ha sigut auditat manualment utilitzant diverses eines, procedint a corregir els defectes oposats en data 3 de maig de 2021. També es va realitzar una auditoria manual d'anàlisi de contrast, implementant les millores en data 6 de maig de 2021.

La unitat responsable de l'accessibilitat web Ajuntament de Benidorm és el Departament d'Informàtica i comunicacions, designació realitzada mitjançant el Decret 2019/GENDEC-3088

Per a facilitar la navegació al nombre més gran de persones possible, el portal disposa d'un servici d'accessibilitat augmentada (en este moment, el producte "Insuit").