EL TEMPS A BENIDORM ARA

26

14:54 PM

HORA BENIDORM

24ºC

Cel clar

C 0km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Ple Municipal de Benidorm

El ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal ia ell correspon el debat de les grans polítiques locals que afecten el municipi i l'adopció de les decisions estratègiques, així com El control i fiscalització dels òrgans de govern i l'exercici de les competències que la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de Capitalitat i Règim Especial de Benidorm i les altres lleis expressament li confereixen.


CONVOCATORIA PLENO 

Por resolución de Alcaldía del día de la fecha, convoco sesión ordinaria de Pleno, a celebrar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm, en primera convocatoria el lunes, día 26 de diciembre del 2022, a las 09.00 horas, o en su caso dos días después, en segunda convocatoria

En Benidorm, a 21 de diciembre del 2022

EL ALCALDE

Antonio Pérez Pérez

Sin plenos

Pròxim ple

Baixa

Libro de Actas Pleno 2012
16 jun 2021, 09:03
Libro de Actas Pleno 2013
16 jun 2021, 09:04
Libro de Actas Pleno 2014
16 jun 2021, 09:04
Libro de Actas Pleno 2015
16 jun 2021, 09:05
Libro de Actas Pleno 2016
16 jun 2021, 09:05
Libro de Actas Pleno 2017
16 jun 2021, 09:06
Libro de Actas Pleno 2018
16 jun 2021, 09:07
Libro de Actas Pleno 2019
15 set. 2021, 13:12
Libro de Actas Pleno 2020
15 set. 2021, 13:12

COMPOSICIÓ DEL PLE

La Corporació Municipal està formada per l'alcalde i 24 regidors d'acord amb els següents resultats electorals:

Ple Municipal de Benidorm
Partido Popular 16 Regidors
PSOE 8 Regidors
Vox 1 Regidors