EL TEMPS A BENIDORM ARA

21

06:29 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Ple Municipal de Benidorm

El ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal ia ell correspon el debat de les grans polítiques locals que afecten el municipi i l'adopció de les decisions estratègiques, així com El control i fiscalització dels òrgans de govern i l'exercici de les competències que la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de Capitalitat i Règim Especial de Benidorm i les altres lleis expressament li confereixen.


CONVOCATORIA PLENO 

Por resolución de Alcaldía del día de la fecha, convoco sesión ordinaria de Pleno, a celebrar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm, en primera convocatoria el lunes, día 26 de diciembre del 2022, a las 09.00 horas, o en su caso dos días después, en segunda convocatoria

En Benidorm, a 21 de diciembre del 2022

EL ALCALDE

Antonio Pérez Pérez

Sin plenos

Pròxim ple

  • Horario
    Lunes, 26 de diciembre 2022 - 09:00 horas
  • Dirección
    Salón de Plenos

Baixa

Libro de Actas Pleno 2012
Libro de Actas Pleno 2013
Libro de Actas Pleno 2014
Libro de Actas Pleno 2015
Libro de Actas Pleno 2016
Libro de Actas Pleno 2017
Libro de Actas Pleno 2018
Libro de Actas Pleno 2019
Libro de Actas Pleno 2020
Libro de Actas Pleno 2021
Libro de Actas Pleno 2022

COMPOSICIÓ DEL PLE

La Corporació Municipal està formada per l'alcalde i 24 regidors d'acord amb els següents resultats electorals:

Ple Municipal de Benidorm
Partido Popular 16 Regidors
PSOE 8 Regidors
Vox 1 Regidors