Hisenda

L'equip de govern local, al costat dels tècnics municipals, treballen ja en l'elaboració de l'esborrador pressupost d

3 nov 2020

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) ja és un 50% més baix a Benidorm, en haver entrat en vigo

25 set 2020

L'Ajuntament de Benidorm suspendrà definitivament el cobrament de la taxa per la instal·lació de taules i cadires cor

21 ago 2020

"L'Ajuntament de Benidorm no cedirà el seu romanent de tresoreria".

14 ago 2020

La Junta de Govern Local (JGL) aprova hui les bases de les ajudes dirigides a empreses, autònoms, pimes i comerços de

15 jul 2020

L'Ajuntament de Benidorm ha adoptat "les primeres mesures econòmiques per a alleujar la càrrega fiscal de ciutadans,

23 Mar 2020

Pàgines