EL TEMPS A BENIDORM ARA

21

07:04 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Hui s'ha reunit el comité d'antifrau per a actualitzar les eines d'autoavaluació del risc de fraus en l'EDUSI de Benidorm

Benidorm, exemple de transparència amb la política d'antifrau de la seua EDUSI

12 juliol 2022
Benidorm, ejemplo de transparencia con la política de antifraude de su EDUSI

El comité d'Antifrau de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) de Benidorm ha celebrat hui la seua primera reunió anual. "Esta reunió anual del comité emana de l'obligació d'establir procediments que garantisquen mesures contra el frau eficaces i proporcionades," ha explicat el segon tinent d'alcalde i regidor d'Obres José Ramón González de Zárate, que també presidix el comité. "És part del compromís amb la tolerància zero al frau, que compartix l'Ajuntament de Benidorm en totes les seues actuacions."

En la reunió celebrada hui, el comité ha revisat i actualitzat l'eina d'autoavaluació del risc de frau, així com els controls que es van establir en la reunió fundacional del passat 2021. "Hem aprofitat este comité anual per a informar i abordar els requisits en matèria antifrau que establixen els fons europeus Next Generation que financen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de Benidorm," ha contat el president del comité José Ramón González de Zárate. "El següent pas és elaborar un Pla Antifrau, que incloga controls i procediments per a la detecció, correcció, persecució i prevenció del frau com exigixen els fons europeus. Una vegada estiga elaborat, es donarà a conéixer entre el personal de l'administració perquè apliquen i vigilen el compliment de les mesures i controls establits".

El Comité Antifrau, també conegut com el Comité d'Autoavaluació del Risc de Frau de l'EDUSI, és el responsable d'avaluar els riscos de frau en les actuacions de l'EDUSI, com exigix la mateixa normativa dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) que finança 10 milions d'euros de la inversió total d'esta estratègia. Es reunix anualment amb l'objectiu de dissenyar i establir mesures proporcionades per a previndre, detectar, corregir i perseguir conductes fraudulentes en les contractacions públiques de l'estratègia. El comité, presidit pel segon tinent d'alcalde i regidor d'Obres José Ramón González de Zárate, està format pel secretari general, l'interventor, el tresorer, els caps d'enginyeria i contractació i el responsable tècnic de la unitat de gestió de la mateixa EDUSI.

Com a part del compromís amb la transparència i la lluita contra el frau de l'Ajuntament de Benidorm i els fons FEDER, el consistori va habilitar un canal de denúncies anònim a través d'email (denunciasfeder@benidorm.org) perquè la ciutadania puga comunicar irregularitats o altres intents de frau que es puguen detectar. L'Ajuntament es compromet a invertir tots els recursos econòmics i personals necessaris per a investigar qualsevol denúncia rebuda i garantir el funcionament eficaç del canal obert. No és l'únic canal per a denúncies: les incidències també es poden comunicar a través del Formulari Antifrau de la Direcció General de Fons Europeus o en l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.

SOBRE L'EDUSI DE BENIDORM:

El Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020, i del Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS) impulsen l'estratègia DUSI, de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, de la qual Benidorm, tal com establix la Resolució de 4 de maig de 2018 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de l'Ordre de la Tercera Convocatòria HFP/888/2017, ha aconseguit optar i aconseguir un finançament de l'ajuda FEDER de 10 Milions d'Euros, a través de la seua estratègia EDUSI BENIDORM.

L'EDUSI BENIDORM està composta per una sèrie d'objectius temàtics, específics, estratègics i operatius, englobats a través de 13 Línies d'Actuació, l'impacte social de la qual, mediambiental, econòmic i urbà sobre la ciutat pretén transformar una àrea urbana delimitada de la ciutat en la qual intervindre i regenerar integralment, en llaures a més de produir un impacte i millora global a la ciutat.