EL TEMPS A BENIDORM ARA

19

07:32 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Benestar Social reserva 90.000 euros per a associacions de l'àmbit sociosanitari i d'igualtat, i eleva a 15.000 euros la partida per a les quals es dediquen a la cooperació internacional

Benidorm convoca les ajudes a entitats socials i de cooperació

27 setembre 2022
Ayudas a la cooperación.
Ayudas a la cooperación.

L'Ajuntament de Benidorm ha llançat una nova convocatòria de les ajudes anuals dirigides a associacions i entitats sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit sociosanitari i de la igualtat; i també de les destinades a les entitats que es dediquen a la cooperació internacional. La regidora de Benestar Social, Ángela Llorca, ha assenyalat que "a través d'estes ajudes renovem el nostre compromís de col·laboració i suport a les entitats locals que diàriament treballen per millorar la qualitat de vida de les persones i col·lectius que requerixen una atenció especial, promovent la integració; i també amb aquelles associacions que des de Benidorm duen a terme accions solidàries que faciliten les condicions de vida de la població de països en vies de desenvolupament".

Igual que en 2021, "per a la primera línia de subvencions s'han reservat 90.000 euros, amb una ajuda màxima de 12.000 euros per entitat"; mentre que l'import destinat a les entitats de l'àmbit de la cooperació "s'incrementen per segon any consecutiu fins a aconseguir una quantia global de 15.000 euros i una ajuda màxima de 3.000 euros per associació".

En el cas de les ajudes de l'àmbit sociosanitari i de la igualtat, podran optar a estes les entitats que desenvolupen programes i actuacions de caràcter terapèutic o rehabilitador, d'intervenció social, que atenen la diversitat funcional o que oferixen tractaments psicològics a víctimes de qualsevol classe de violència o abusos sexuals.

Quant als requisits, les entitats tindran que: estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Benidorm com a mínim sis mesos abans de la publicació de les bases; disposar de seu social estable, activa i oberta al públic amb horari d'atenció demostrable en el municipi o atendre en una altra localitat a població empadronada i resident a Benidorm; i fer activitats orientades a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

La segona línia de subvencions, les orientades a la cooperació, aniran a finançar les accions solidàries que les entitats locals hagen pogut emprendre en l'últim any en països en vies de desenvolupament, costejant, per exemple, material quirúrgic i sanitari, de construcció i maquinària que les associacions poden enviar a estos territoris. També es podrà finançar part de la mà d'obra nativa a la qual hagen recorregut per a executar infraestructures projectades per a millorar la qualitat de vida i oportunitats de les zones en desenvolupament en les quals treballen. Igualment, estes ajudes poden servir per a costejar el desplaçament de menors de països empobrits en conflicte bèl·lic per a estades temporals a Benidorm.

Igual que en l'anterior línia, les entitats sol·licitants hauran de reunir una sèrie de requisits, entre ells, estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Benidorm i en l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament, i disposar de seu social o delegació estable i activa a la ciutat.

La responsable de Benestar Social ha precisat que el termini per a sol·licitar estes ajudes s'obri demà, 28 de setembre, per un termini de quinze dies naturals. El tràmit de sol·licitud ha de realitzar-se en la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://sede.benidorm.org), on també poden consultar-se les bases íntegres de totes dos convocatòries.