EL TEMPS A BENIDORM ARA

25

16:03 PM

HORA BENIDORM

24ºC

Poc núvol

E 15km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

L'Ajuntament argumenta que el càlcul de la multa no està motivat, que no es va citar a cap representant municipal i que tampoc es va fer una anàlisi contradictòria

Benidorm acusa la CHJ de "deficiències" en la presa de mostres i la sanció per un abocament no autoritzat a l'Amadorio i al·lega "indefensió" en l'expedient

21 gener 2022
Benidorm acusa a la CHJ de “deficiencias” en la toma de muestras y la sanción por un vertido no autorizado al Amadorio y alega “indefensión” en el expediente

La Confederació va obrir l'expedient al ser el consistori titular d'una part de l'abocament, no per autoritzar-lo.

L'Ajuntament de Benidorm ha presentat davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) un recurs de reposició contra la sanció de 6.639,70 euros imposada el passat 13 de desembre per este organisme a conseqüència d'un abocament puntual sense autorització que va tindre lloc el 27 d'agost de 2020 al riu Amadorio des de l'EDAR de la Vila Joiosa procedent del sanejament de diverses poblacions.

En el recurs presentat, l'Ajuntament al·lega en primer terme una "motivació insuficient" en la quantificació del mal produït perquè per al càlcul de l'import de la sanció "no s'informa dels conceptes i paràmetres utilitzats".

Així, segons indica el regidor de Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, "ni la nota relativa a la proposta d'obertura de l'expedient sancionador ni l'acord d'incoació de l'expedient ni la resolució aporten una motivació detallada sobre el càlcul realitzat, alguns dels conceptes del qual poden ser objecte de contrast i contradicció".

El regidor considera que això resulta una "justificació genèrica i clarament insuficient per a poder exercir el dret a la defensa i contradicció" i que "s'incomplix el deure de particularitzar la quantificació dels danys ocasionats" pel que "es genera una evident indefensió a este Ajuntament en impossibilitar l'oportú contrast".

Atesa la jurisprudència existent, el recurs municipal entén que "la falta o defecte de motivació de l'acte administratiu constituirà com a requisit formal un vici invalidant de l'acte". González de Zárate afirma en aqueix sentit que la resolució recorreguda "és contrària a dret perquè ni els danys es motiven ni, en conseqüència, tampoc la sanció la quantia de la qual es deriva dels danys ocasionats".

D'altra banda, el recurs de l'Ajuntament també al·ludix a les deficiències en la presa de mostres com que no s'havia citat a un representant municipal ni haver posat a la disposició de la corporació una mostra per a elaborar una anàlisi contradictòria.

El recurs exposa que haguera d'haver-se entregat una còpia de l'acta a un representant de l'Ajuntament de Benidorm, alguna cosa que "no consta" i que, per tant, "constituïx un vici formal del procediment", segons assenyalava el regidor de Cicle de l'Aigua.

A més, la presa de mostres ha de portar-se a cap en presència d'un representant del titular de l'abocament i si no fora així "hauria de fer-se constar en l'acta". González de Zárate ha precisat també que "el dia, hora i lloc de la presa de mostres havia d'haver-se notificat a l'Ajuntament quan és titular d'una part de l'abocament, cosa que no es va fer", per la qual cosa "hi ha una clara infracció del que s'establix, ja que no es va donar oportunitat a cap representant d'este Ajuntament a ser present en l'actuació".

El recurs municipal conclou assenyalant que "queda clarament acreditat que no es va citar a cap representant de l'Ajuntament i que, per tant, no va poder acudir a l'acte de presa de mostres ni manifestar en este acte el que al seu dret convinguera". Per si no fos prou, contínua, "tampoc va poder obtindre este Ajuntament una mostra per a fer anàlisi contradictòria", la qual cosa "afecta clarament el dret de defensa i contradicció" i provoca "una situació d'indefensió material".

Per tant, segons González de Zárate, la presa de mostres duta a terme "no pot servir com a prova de càrrec per a desvirtuar la presumpció d'innocència de l'Ajuntament i constituïx un vici formal invalidant i determinant d'anul·labilitat de l'eventual acte".

Audios relacionados
Corte voz 1 - González de Zárate
Audio file