EL TEMPS A BENIDORM ARA

11

06:40 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS FEDER

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

L'Ajuntament destina 500.000 euros a esta subvenció per a ajuda domèstica i/o personal

Benestar Social aprova les bases del Programa d'Atenció Domiciliària 2022

12 novembre 2021
Atención domiciliaria

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat en la seua reunió de hui les bases del Programa d'Ajuda per a l'Atenció Domiciliària (PAAD) de 2022, l'objectiu de la qual és concedir ajudes econòmiques per a despeses d'assistència domiciliària amb destinació a nuclis familiars que requerisquen atenció de caràcter personal, psicosocial, educatiu o domèstic. També per a persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, no reconegudes com a persones en situació de dependència, i per a persones o famílies amb necessitat de suport familiar.

Benestar Social destinarà 500.000 euros a este programa, "garantint els mateixos recursos econòmics que ja vam fer efectius l'any passat i amb els quals es van atendre 243 persones" ha precisat la regidora de Benestar Social, Ángela Llorca. D'elles, 136 van rebre tant ajuda personal com domèstica; 85 persones només ajuda de tipus personal; i les 22 restants, domèstica.

Un any abans, en 2019, es van beneficiar d'este programa 271 usuaris, dels quals 118 van ser dones i 83 homes.

Llorca ha indicat que este programa d'ajudes està dirigit a "costejar les despeses d'assistència que tenen a les seues cases les persones dependents o amb necessitats especials, de manera que puguen romandre en el seu entorn habitual i disposar de major autonomia, així com millorar la seua qualitat de vida, ja que reben ajuda personal o bé ajuda de tipus domèstic".

Per a ser beneficiari d'estes ajudes "és indispensable residir a Benidorm, estar empadronat com a mínim des de fa un any i tindre un dictamen favorable de la Comissió de Valoració de la Regidoria de Benestar Social".

Esta comissió serà la que fixe, cas per cas, el nombre d'hores subvencionades del programa, les tasques que s'inclouen, la intensitat i duració de l'assistència domiciliària i la quantitat total de l'ajuda.

El beneficiari haurà de presentar una necessitat de suport en el domicili "evident i constatable" per a l'exercici de la seua autonomia que li permeta continuar en el seu entorn usual. La quantia a subvencionar, ha indicat l'edil, "sàrria d'un màxim de 14 euros per hora d'atenció personal, psicosocial i educativa i d'un màxim de 9 euros per hora quan es tracte d'atenció domèstica"
En qualsevol cas, ha afegit, "l'aportació vindrà fixada amb relació al cost del servici i la renda mensual per càpita tenint en compte tots els ingressos de la unitat de convivència.

Les sol·licituds podran presentar-se en l'exercici de 2022 i, excepcionalment, fins al 26 de novembre de 2022 per als beneficiaris que hagen rebut l'ajuda en 2021.

Les bases que regixen la concessió d'estes ajudes es publicaran en el Banc de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en la seu electrònica municipal: https://sede.benidorm.org