CIUTADÀ

EL TEMPS A BENIDORM ARA

22

01:13 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Les persones empadronades majors de 18 anys poden proposar actuacions perquè siguen tingudes en compte en les inversions del pròxim exercici

Obert el termini per a presentar propostes al Pressupost Participatiu 2023

29 setembre 2022
Abierto el plazo para presentar propuestas al Presupuesto Participativo 2023

El procés de confecció del Pressupost Participatiu de 2023 ja està en marxa. Des de hui i fins a les 23.59 hores del pròxim 2 de novembre, totes les persones empadronades majors de díhuit anys que ho desitgen poden registrar les seues propostes perquè siguen tingudes en compte en les inversions de l'Ajuntament del pròxim any.

La regidora de Participació Ciutadana, Ana Pellicer, ha explicat que "una vegada aprovat l'autoreglament del Pressupost Participatiu pel Consell Veïnal i el ple, obrim el termini perquè els veïns de Benidorm traslladen quines actuacions consideren que poden ser positives per a la ciutat".

Pellicer ha incidit que "parlem d'una eina de participació molt potent, que dona veu i poder de decisió als veïns, ja que tal com fem des de 2016 almenys el 5% de l'import reservat per a inversions en el pressupost de l'Ajuntament de Benidorm es destinarà a executar projectes o actuacions proposades per la ciutadania".

Segons recull l'autoreglament, les propostes s'emmarcaran en diverses àrees o blocs. La primera abasta Urbanisme, Escena Urbana i Mobilitat. La segona, Igualtat, Benestar Social, Sanitat i Tercera Edat. El tercer bloc l'ocupen Turisme, Platges i Seguretat Ciutadana. El quart engloba les propostes referides a Educació, Cultura, Joventut i Esports i l'últim és el relatiu a actuacions en matèria de Medi Ambient i Neteja Viària.

Cada ciutadà podrà presentar tantes propostes com desitge. Les propostes es presentaran per escrit en el Registre General situat en la planta baixa de l'Ajuntament de dilluns a divendres en horari de 09.00 a 14.00 hores, a través de la Seu Electrònica –https://sede.benidorm.org- o enviant un correu electrònic a consejovecinal@benidorm.org a l'atenció de la Regidoria de Participació Ciutadana.

El formulari per a presentar les propostes i tots els detalls poden consultar-se en https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/participacion-ciudadana

Una vegada recaptades totes les propostes, tindrà lloc una Assemblea per a votar totes i cadascuna de les propostes dels diferents blocs temàtics, i de la qual més endavant s'informarà del dia, hora i lloc de celebració. Pellicer ha precisat que "enguany s'establirà una fórmula mixta que permeta la votació presencial i també telemàtica per a facilitar al màxim la participació ciutadana"; i ha avançat que "s'està treballant a definir i perfilar el sistema de votació remota". Esta votació telemàtica s'obrirà el 4 de novembre i es tancarà a les 23.59 hores del 28 de novembre.

Després de totes dos votacions, una comissió tècnica s'encarregarà d'avaluar i prioritzar les actuacions sobre la base dels criteris de justícia distributiva recollits en les bases. Així, es donarà prioritat a les actuacions que contribuïsquen a satisfer necessitats bàsiques de la població (aigua, llum, seguretat, educació, convivència ciutadana, etc.); que ajude a reduir la desigualtat social (de gènere, de renda, d'ètnia, o per motius de discapacitat física o psíquica; les que atenguen criteris de sostenibilitat ambiental (comptant amb recursos pròxims, renovables, descentralitzats i autosuficients); les que beneficien a un percentatge major de població; o aquelles en les quals no s'haja invertit abans o no s'haja invertit prou.

Posteriorment, estes propostes seran objecte d'un informe de viabilitat tècnica i econòmica per part del personal tècnic de l'Ajuntament, començant per la més puntuada i fins al límit màxim de despesa autoritzada.

En el cas que alguna de les propostes no fora viable tècnicament, "s'inclourà en un altre llistat i se seleccionarà la següent més votada en la llista de la priorització definitiva".

Finalment, les propostes aprovades d'acord amb l'autoreglament seran elevades a Alcaldia per a la seua tramitació, atés l'ordre de prioritat resultant del procés de selecció, executant-se l'any pressupostat aquelles obres que no requerisquen concurse públic o projecte tècnic específic o ser sotmesa a exposició pública.

Audios relacionados
Corte voz 1 Ana Pellicer
Audio file
Audios relacionados
Corte voz 2 Ana Pellicer
Audio file
Audios relacionados
Corte voz 3 Ana Pellicer
Audio file
Audios relacionados
Corte voz 4 Ana Pellicer
Audio file