EL TEMPS A BENIDORM ARA

31

03:09 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

L'Ajuntament demanarà a Conselleria que li cedisca el tram de Benidorm de la CV-70

20 abril 2017
El Ayuntamiento pedirá a Conselleria que le ceda el tramo de Benidorm de la CV-70

Els tècnics asseguren que la gestió directa d'estos 1,8 quilòmetres té nombrosos avantatges

La despesa de manteniment seria de 14.161,38 anuals i la inversió en rehabilitació de poc més de mig milió cada 12 exercicis

L'Ajuntament de Benidorm demanarà a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració que li cedisca la titularitat i gestió del tram de la carretera CV-70 que passa per Benidorm, d'1,8 quilòmetres. La proposta de l'alcalde, Toni Pérez, ha sigut dictaminada en Comissió Informativa d'Urbanisme i haurà d'aprovar-se en el ple del pròxim dilluns.

Pérez ha assenyalat que "esta proposta estava en el nostre cap des que vàrem accedir al govern local i es produïx ara després d'analitzar els informes tècnics municipals", que certifiquen "la conveniència, idoneïtat i pertinència que este tram passe a considerar-se via urbana", ja que esta gestió municipal "suposarà avantatges des del punt de vista urbanístic, de funcionalitat, ambiental i d'integració d'infraestructures".

L'alcalde ha recordat que en l'actualitat esta carretera és de la Generalitat Valenciana a l'efecte de titularitat i manteniment, si bé des de fa temps "l'Ajuntament corre amb les despeses de subministrament d'energia, conservació de l'enllumenat públic i jardineria, tant del vial com de la rotonda adjacent a l'avinguda Beniardà".

Si este tram passara a ser de titularitat municipal, l'Ajuntament podria augmentar les parades i freqüències de pas del transport públic, crear itineraris per als vianants més segurs, disminuir la velocitat de la via, crear zones recreatives annexes, i possibilitar la implantació i el pas d'infraestructures com el gas natural, la banda ampla o la millora d'altres servicis com el clavegueram i l'aigua potable.

L'alcalde ha recalcat que este tram de la CV-70 "ja presenta característiques de via urbana, ja que discorre entre zones residencials consolidades de xalets i entre el sòl del futur polígon industrial i el Pla Especial Director d'Usos i Infraestructures (PEDUI) de Terra Mítica". A més, ha afegit, "hi ha zones comercials ja desenvolupades, i en la majoria de les parcel·les que discorren en paral·lel a esta carretera al seu pas pel nostre terme municipal està contemplat l'ús terciari". Així les coses, "només falta que la situació jurídica d'este tram s'ajuste a la seua realitat".

L'àrea d'Enginyeria ha estimat en 14.161,38 euros "el cost de manteniment anual dels 1,8 quilòmetres" en els quals s'inclourien la neteja d'embornals i cunetes, reparació de la senyalització vertical, reforç de l'horitzontal, farcit de clots, arranjament de paviment. D'altra banda, la inversió que haurà de fer l'Ajuntament "cada 12 anys" per a la pavimentació, fresat del ferm i reposició de senyalització es calcula en 551.034,20 euros.

"Creiem que els avantatges que ens comportarà assumir la gestió i tutela d'este tram de la CV-70 a mitjà i llarg termini compensa amb escreix el desemborsament que suposa el seu manteniment", ha conclòs l'alcalde.