EL TEMPS A BENIDORM ARA

17

06:21 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS FEDER

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Les ajudes ascendiran a un màxim de 1.000 euros per beneficiari, projecte i convocatòria

Benidorm subvenciona a entitats culturals que hagen organitzat activitats durant la pandèmia

26 octubre 2021
Benidorm subvenciona a entidades culturales que hayan organizado actividades durante la pandemia

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benidorm realitza una convocatòria de subvencions per a potenciar i donar suport a les activitats culturals organitzades per les diferents associacions culturals de la ciutat entre el 14 de març de 2020 i el 31 d'octubre de 2021. La Junta de Govern Local (JGL) de Benidorm ha aprovat una despesa de 15.000 euros per a estes ajudes, que perseguixen "pal·liar els efectes negatius que ha pogut causar la Covid-19 en les associacions culturals locals i reconéixer també l'esforç econòmic que realitzen per a desenvolupar les seues activitats" ha indicat del regidor de Cultura, Jaime Jesús Pérez.

Segons es recull en les bases per a la concessió de les ajudes, les activitats objecte de subvenció estaran relacionades amb la música, teatre, exposicions, cinema, conferències, etc.

El regidor ha aclarit en este sentit que podran acollir-se a esta convocatòria les associacions culturals "que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament, que reflectisquen en els seus estatuts que entre els seus fins es troba la realització, foment o divulgació d'activitats culturals a la ciutat i que disposen de seu social o delegació estable, activa i oberta al públic a Benidorm".

L'import màxim de la subvenció no podrà excedir dels 1.000 euros per beneficiari, projecte i convocatòria i és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o entitats.

Els diners de la subvenció rebuda es dirigix a "pal·liar despeses corrents derivades del desenvolupament dels projectes o programes a subvencionar, les despeses corrents del normal funcionament de l'associació, els lloguers de material necessari per al desenvolupament d'activitats i arrendaments d'immobles" ha precisat l'edil.

Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit en el termini de quinze dies naturals, una vegada la convocatòria s'haja publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), a través de la seu electrònica de l'Ajuntament: www.sede.benidorm.org

Audios relacionados
Corte voz 1 Jaime Jesús Pérez
Audio file
Audios relacionados
Corte voz 2 Jaime Jesús Pérez
Audio file
Audios relacionados
Corte voz 3 Jaime Jesús Pérez
Audio file