EL TEMPS A BENIDORM ARA

24

06:09 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

L'actuació inclou xarxes d'aigua potable i sanejament, així com implantació de la xarxa de pluvials, plataforma única i altres millores en xarxes

Benidorm renovarà les infraestructures de la Via Emilio Ortuño i reordenarà urbanística l'àrea

03 agost 2021
Obras Emilio ortuño

Toni Pérez destaca que l'obra que executarà Hidraqua per 3,5 milions d'euros "reordena l'ús d'espais", creant una glorieta en Alfonso Puchades i plataforma única en el conjunt.

L'Ajuntament de Benidorm desenvoluparà sobre la Via Emilio Ortuño i el seu entorn una actuació de renovació d'infraestructures del subsol i actuacions urbanístiques en superfície que remodelaran el conjunt urbà en eixa zona de connexió amb el centre de la ciutat.

L'alcalde, Toni Pérez, ha destacat que es tracta de "la renovació d'infraestructures hidràuliques de les xarxes d'Aigua Potable i Sanejament i la implantació de la xarxa de pluvials en Via Emilio Ortuño". Una obra, ha precisat "que era necessària per a derivar cabals de pluvials i evitar efectes adversos que ja han sigut parcialment solucionats amb les obres del col·lector de carrer Esperanto, en la macroactuació de l'avinguda del Mediterrani".

El Projecte general, de 2017, ha precisat l'alcalde "ha sigut actualitzat pels Servicis Tècnics Municipals i adaptat a les necessitats de hui, incloent-hi les qüestions de mobilitat i nova escena urbana".

Pérez ha explicat que "es va sol·licitar el concurs d'Hidraqua, l'adjudicatària dels servicis d'aigua potable i sanejament, i la mercantil ha acceptat finançar íntegrament l'actuació" que contempla, en el principal, la implementació d'un nou col·lector que travessarà el subsol de l'avinguda Alfonso Puchades, carrer Fluixa, Via Emilio Ortuño, carrers Primavera, Tardor, Ses Majestats els Reis d'Espanya i Herrerías, incloent-hi, va precisar l'alcalde, "obres de pavimentació i reposició de servicis als carrers de la Mar, Mirador, Estiu, Finestrat, Arco Íris, Herrerías, Sol i plaça de La Creu", amb captacions laterals.

Amb esta actuació, va assenyalar Toni Pérez, "es recullen i canalitzen definitivament les aigües pluvials del barri dels Tolls".

En la Via Emilio Ortuño, va dir Pérez, "s'actuarà sobre un tram de 648 metres renovant conduccions del subsol i generant un vial en plataforma única, amb carril bici, eliminant una banda d'aparcament". En el subsol es reposa la xarxa d'aigua potable amb major diàmetre i noves vàlvules, se suprimixen les boques de reg existents i es dota d'una nova xarxa d'hidrants. La xarxa de Sanejament també es renova totalment i s'implanta la xarxa de pluvials.

L'actuació s'estendrà sobre carrer Fluixa, que variarà el seu sentit de circulació, i arribarà a Avinguda Alfonso Puchades en la qual, va anunciar Toni Pérez, "sorgix ara una glorieta oblonga en la intersecció amb l'avinguda d'Andalusia i carrer Fluixa amb la intenció de calmar el trànsit rodat i reordenar l'ús d'espais, creant un nou eix per als vianants i una fita urbana en transport urbà". En este punt va indicar que hi haurà reserva d'espais per a les noves funcionalitats que inclouran "suport al vianant amb elements de confort com a jardineria i mobiliari urbà".

En esta actuació en concret, va dir Pérez, "es fomenta la percepció de l'espai projectat com a àmbit de protecció en limitar la velocitat". El trànsit seguirà ordenat mitjançant semàfors.

Les actuacions previstes inclouen l'adequació en l'àrea de treball assenyalada de les xarxes de mitjana i baixa tensió, tenint previst Iberdrola les noves línies. L'enllumenat elèctric disposarà de nova xarxa amb lluminàries LED en noves columnes que "reforçaran la il·luminació en la vorera i suposaran un menor consum i menor cost". Ací s'inclouen les noves arquetes, cablejat i quadre de comandament.

Un dels aspectes destacats de l'actuació en el subsol de Via Emilio Ortuño, va destacar l'alcalde de Benidorm, és que "contempla la nova xarxa de reserva municipal per a futurs usos de companyies de servicis i que integrarà els de la Smart City per a fibra òptica, wifi i càmeres", al costat de la xarxa de liminòmetres d'Hidraqua per a "la millor eficiència en la prestació de servicis i resposta als ciutadans".


El conjunt d'actuacions inclou la xarxa de reg, "nova en Via Emilio Ortuño encara que aprofita les escomeses existents", va precisar l'alcalde, i contempla més escomeses a la xarxa general.

Els ferms de calçada seran tots sobre llosa de formigó i sobre ella es disposarà capa de rodadora d'aglomerat bituminós i paviments de rajola de formigó prefabricat i aglomerat poliment. Es reposen les vorades amb execució de nous embornals.

El pressupost de les obres de tres milions cinc-cents quaranta-huit mil sis-cents noranta-tres euros amb huitanta-sis cèntims d'euro. La tramitació d'esta actuació ja ha començat.

Benidorm renovará las infraestructuras de la Vía Emilio Ortuño y reordenará urbanística el área
Audios relacionados
Corte voz Toni Pérez 1
Audio file
Audios relacionados
Corte voz Toni Pérez 2
Audio file
Audios relacionados
Corte voz Toni Pérez 3
Audio file
Audios relacionados
Corte voz Toni Pérez 4
Audio file