EL TEMPS A BENIDORM ARA

27

10:52 AM

HORA BENIDORM

15ºC

Molt núvol

N 20km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Estan dotades amb 15.000 euros i dirigides a entitats que facen activitats d'atenció integral a dones, prevenció de violència de gènere i foment de l'associacionisme femení

Benidorm llança unes ajudes per a entitats locals que treballen per la igualtat

28 setembre 2022
Ayuntamiento de Benidorm.

L'Ajuntament de Benidorm ha llançat una línia d'ajudes dirigides a entitats locals que treballen per la igualtat, duent a terme activitats d'atenció integral a dones, prevenció de la violència de gènere i foment de l'associacionisme femení. La regidora d'Igualtat, Ángela Zaragozí, ha indicat que "seguint amb les estratègies recollides en el Pla Municipal d'Igualtat de Gènere, reeditem estes ajudes per a continuar col·laborant amb les associacions de Benidorm que treballen justament per a aconseguir un dels objectius inclosos en este document, com és potenciar el desenvolupament personal i la participació de les dones en la presa de decisions i processos socials".

Per a esta convocatòria s'han reservat 15.000 euros i en ella poden participar les entitats locals de l'àmbit de la igualtat que estiguen donades d'alta en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament com a mínim des de fa sis mesos, i que tinguen la seu social oberta al públic. Cadascuna de les entitats podrà optar a una ajuda màxima de 3.000 euros.

Zaragozí ha explicat que "per a la convocatòria d'enguany, hem ampliat les àrees d'actuació i el tipus d'activitats i projectes subvencionables per a atendre el nombre més gran possible d'associacions, conscients, a més, que la igualtat és una qüestió transversal i que es pot abordar i fomentar des d'àmbits molt diversos".

Segons les bases, aprovades per la Junta de Govern Local i publicades ahir en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), seran subvencionables, per exemple, les activitats enfocades a la prevenció i erradicació de la violència de gènere; la formació i/o promoció d'ocupació de les dones, especialment aquelles que es troben en situació d'especial vulnerabilitat; la promoció de l'autoocupació i de la iniciativa empresarial de les dones; les actuacions tendents a la ruptura de rols i estereotips de gènere tradicionals; les activitats dirigides a la investigació, formació, informació i sensibilització sobre les desigualtats de gènere; o les accions formatives en igualtat de gènere, corresponsabilitat domèstica i conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

El termini de sol·licitud està obert des de hui i fins al pròxim 12 d'octubre. El tràmit de sol·licitud ha de realitzar-se en la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://sede.benidorm.org), on també poden consultar-se les bases íntegres la convocatòria.