EL TEMPS A BENIDORM ARA

24

17:29 PM

HORA BENIDORM

25ºC

Núvols alts

NE 10km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS FEDER

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Junta de Govern de Benidorm

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

És funció de la Junta de Govern l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com exercir aquelles que li corresponguin per assignació legal o per delegació de l'Alcaldia o del Ple de l'Ajuntament, en els supòsits previstos legalment.

L'alcalde assumeix la presidència de la Junta de Govern Local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre no podrà excedir d'un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

En l'actualitat, la Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i set regidors del Grupo Municipal Popular.

Alcalde

Sr. D. Antonio Pérez Pérez
alcalde

Alcaldía y Turismo

pp

Govern

S.ª D.ª Ana Pellicer Pérez
1ª Teniente de Alcalde

Presidencia, Patrimonio Histórico y Cultural, Participación Ciudadana, Residentes Extranjeros, Atención al Ciudadano y Estadística

pp
Sr. D. José Ramón González de Zárate Unamuno
2ª Teniente de Alcalde

Espacio Público, Obras, Accesibilidad Universal, Movilidad, Limpieza Viaria y Ciclo del Agua

pp
S.ª D.ª Aida García Mayor
3ª Teniente de Alcalde

Hacienda, Contratación, Fondos Europeos, Innovación y Calidad

pp
Sr. D. Lorenzo Martínez Sola
4ª Teniente de Alcalde

Seguridad Ciudadana, Emergencias, Comercio y Aperturas

pp
S.ª D.ª Mónica Gómez López
5ª Teniente de Alcalde

Portavoz Adjunta, Empleo y Desarrollo Local, EE.AA.MM, Sanidad, Medio Ambiente y Playas

pp
Sr. D. Jesús Carrobles Blanco
6º Teniente de Alcalde

Fiestas, Plaza de Toros y Eventos

pp
S.ª D.ª Angela Llorca Seguí
7ª Teniente de Alcalde

Bienestar Social, Tercera Edad, Cooperación, Inmigración y Cementerios

pp
S.ª D.ª Maria Lourdes Caselles Domenech
8ª Teniente de Alcalde

Portavoz, Urbanismo y Vivienda

pp
Sr. D. Jaime Jesús Pérez Esteban

Cultura, Juventud y Patrimonio

pp
S.ª D.ª Ángela María Zaragozí Martínez

Organización y Gestión de RR.HH, Transparencia e Igualdad

pp