CIUTADÀ

EL TEMPS A BENIDORM ARA

22

01:51 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

El sector, de 575.371 metres quadrats, és el més important quant a superfície en el terme municipal i es desenvoluparà seguint el model de ciutat vertical sostenible

Benidorm aprovarà la setmana que ve en ple la versió final del Pla Parcial 'Eixample Llevant'

21 març 2024
Benidorm aprobará la semana que viene en pleno la versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’

El ple de Benidorm aprovarà dimecres que ve, i ja de manera definitiva, la versió final del Pla Parcial 1/1 'Eixample Llevant', una proposta de la regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles que prèviament serà dictaminada demà divendres en la comissió informativa de Règim Interior.

Una vegada la proposta siga aprovada els propietaris del sòl podran iniciar els tràmits per a la redacció del projecte d'urbanització i reparcel·lació del sector, que ocupa una superfície de 575.371,20 metres quadrats de sòl. "Es tracta del sector urbanístic més important del terme municipal quant a superfície dels quals es recullen en el Pla General de 1990" ha recordat l'alcalde, Toni Pérez.

L'aprovació plenària procedix una vegada s'ha notificat a l'Ajuntament la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (DONA'T) i una vegada s'han emplenat les determinacions i recomanacions contingudes en esta, que han donat pas a la versió final del Pla Parcial formulada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic (AIU) que promou el seu desenvolupament.

La proposta d'aprovació definitiva que anirà a ple inclou un resum no tècnic de la versió final, les normes urbanístiques que regiran, així com diferents estudis i memòries. Entre ells, un estudi ambiental i estratègic, de demanda de recursos hídrics, d'integració paisatgística, d'inundabilitat, de trànsit i mobilitat sostenible i acústic. També una memòria de viabilitat econòmica, de sostenibilitat econòmica, un informe d'avaluació d'impacte de gènere i un pla de participació pública. Igualment, inclou un annex sobre la reserva de sòl dotacional escolar i un altre sobre l'impacte patrimonial arqueològic.

En este sentit, l'alcalde ha ressaltat que el projecte preveu una superfície de 13.917 metres quadrats en dos parcel·les per a usos educatius. Estes parcel·les s'inclouen en els més de 95.000 metres quadrats previstos per a equipaments. El pla parcial contempla, a més, un gran parc central de 61.629 m², quasi 13.000 m² en jardins i més de 23.000 d'espais lliures per als vianants.

El pla parcial destinarà en total un 65% del sòl per a equipaments públics i zones verdes i el 35% per a l'edificació d'habitatges residencials, turístiques i hotels. "Els immobles tindran una altura mínima de 20 plantes, per la qual cosa se seguirà el model de ciutat vertical característic de Benidorm que ha fet de nosaltres un referent en matèria de sostenibilitat" ha afirmat Pérez.

Segons el projecte, el nombre d'habitatges turístics que es crearan serà de 1.564, mentre que el de pisos residencials serà del voltant de 780. El nombre d'establiments hotelers programats és d'una vintena.

L'acord plenari inclou així mateix requerir a la AIU perquè realitze els informes de seguiment dels efectes en el medi ambient i el territori derivats de l'aplicació del pla que verifiquen el compliment de les previsions i objectius del mateix cada dos anys, d'acord amb els indicadors recollits en este, i ho eleve a l'òrgan ambiental, acreditant-lo en l'expedient municipal.

Pla Parcial 3/1

D'altra banda, l'alcalde de la ciutat, Toni Pérez, es va reunir ahir amb els propietaris dels terrenys, els tècnics i l'agent urbanitzador del Pla Parcial 3/1 Industrial per a oferir detalls dels nous projectes i la relaxació que l'empresa haurà de presentar en els pròxims mesos. En esta cita es van abordar també els informes del Ministeri de Foment i la Conselleria de Medi Ambient sobre la modificació del traçat de les vies pecuàries afectades.

Audios relacionados
Corte voz 1 Toni Pérez
Audio file
Corte voz 2 Toni Pérez
Audio file
Corte voz 3 Toni Pérez
Audio file
Corte voz 4 Toni Pérez
Audio file
Corte voz 5 Toni Pérez
Audio file