EL TEMPS A BENIDORM ARA

17

09:57 AM

HORA BENIDORM

24ºC

Poc núvol

S 15km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

La Junta de Govern Local aprova les bases per a la concessió d'estes ajudes de caràcter domèstic o personal

Benidorm destina mig milió d'euros per a col·laborar amb l'assistència a domicili de persones majors o amb poca autonomia

17 novembre 2023
Benidorm destina medio millón de euros para colaborar con la asistencia a domicilio de personas mayores o con poca autonomía

En el que portem de 2023 han rebut l'ajuda un total de 242 persones.

L'Ajuntament de Benidorm destinarà 500.000 euros per a coadjuvar a sufragar el servici d'assistència a domicili a les persones majors o amb necessitats específiques de la localitat amb escassos recursos. La Junta de Govern Local ha aprovat les bases per a la concessió d'estes ajudes del Programa d'Ajuda d'Assistència Domiciliària (PAAD) de cara al pròxim any 2024, dins de les quals s'establixen els possibles beneficiaris, requisits i quanties a les quals es pot optar, tal com ha explicat la regidora de Benestar Social, Ángela Zaragozí. L'edil ha destacat que, d'esta manera, el Consistori "reafirma el seu compromís per a fer més suportable la vida de moltes famílies que tenen dificultats i a les quals ajudem a fer front a les necessitats que puguen sorgir dins de la seua llar".

Ángela Zaragozí ha explicat que este programa d'ajudes és dirigit a "costejar les despeses d'assistència que tenen a les seues cases les persones majors, amb dificultats per a valdre's per si mateixes en determinades tasques o amb necessitats especials, de manera que puguen romandre en el seu entorn habitual i disposar de major autonomia, així com millorar la seua qualitat de vida, ja que reben ajuda personal o bé de tipus domèstic". L'edil de Benestar Social també ha traslladat que amb els 500.000 euros que es reservaran per a estes accions "garantim els mateixos recursos econòmics que ja vam fer efectius per a les ajudes d'este 2023", any en què s'han beneficiat de les mateixes un total de 242 benidormers, dels quals 195 es troben actius en data de hui. L'import total destinat fins al moment ascendix a 342.227,90 euros.

Per a ser beneficiari d'esta línia de subvencions, els sol·licitants hauran de tindre residència legal a Espanya i estar empadronats a Benidorm amb, almenys, un any d'antiguitat prèvia a la sol·licitud d'esta ajuda, així com presentar dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, però no estar reconegudes com a persones en situació de dependència. A més, és necessari disposar d'una resolució favorable, que contindrà el tipus d'assistència de la qual es tracta (personal, educatiu, i domèstica); la intensitat (distribució horària setmanal i nombre d'hores mensuals), la duració d'esta; el percentatge del preu/hora subvencionat per l'Ajuntament i l'import màxim mensual de la subvenció.

Les ajudes s'atorgaran proporcionalment als ingressos de la unitat familiar o de convivència, segons el barem econòmic que acompanya a les bases i les hores recomanades, segons escala de valoració. Així mateix, les bases fixen un límit màxim de 40 hores mensuals per unitat familiar o de convivència, així com una quantia màxima de 15 euros l'hora, en el cas de les llars amb menys recursos.

Les sol·licituds podran presentar-se durant l'exercici 2024, amb data límit del 30 de setembre. No obstant això, per als beneficiaris que ja hagen rebut estes ajudes durant l'any 2023, hauran de sol·licitar formalment la renovació de les mateixes de cara al pròxim any fins al dijous, 23 de novembre de 2023.

Per a la concessió d'esta subvenció, serà necessària una visita domiciliària del treballador social corresponent, així com l'elaboració del preceptiu informe social, en el qual s'acredite el requisit i s'efectue el diagnòstic de la situació i la corresponent proposta del servici. Igualment, la Comissió municipal d'Ajudes per a l'Assistència Domiciliària es reunirà mensualment i elevarà les propostes de resolució, l'aprovació o la denegació de la qual haurà de realitzar-se en el termini màxim de tres mesos.