EL TEMPS A BENIDORM ARA

19

07:23 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Eleccions al Parlament Europeu 2024 (*EPE-2024)

Inscripció en el cens dels ciutadans de la Unió Europea (UE)

Comunicació Ajuntaments de la oficina del cens electoral

Trámit de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE)

Excepcionalment, per a facilitar la manifestació de voluntat de vot en les eleccions al Parlament Europeu, la *OCE ha enviat en els últims dies d'octubre una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpresos. Les comunicacions s'han remés únicament als qui la *OCE no s'haja dirigit en ocasió d'eleccions al Parlament Europeu anteriors (altes en Padró posteriors a 30 d'agost de 2018) i no hagen realitzat la declaració formal d'intenció de vot. Esta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (*CTT) que possibilita realitzar la manifestació de vot en eleccions al Parlament Europeu per internet, sense tindre accés a Cl@ve, accedint a la seu electrònica de l'INE en la següent adreça https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT 

 

BAN

Es fa saber a tots els veïns de Benidorm que les llistes del Cens Electoral vigent per a les pròximes Eleccions Municipals i Autonómiques 2.023, a celebrar el pròxim dia 28 de maig, seran exposades al públic, tal com disposa l'Article 39.2, de la vigent Llei Orgànica de Règim Electoral General, durant el període comprés entre el 10 i el 17 d’abril, ambdós inclosos, a fi que puguen ser consultades per totes aquelles persones que ho estimen oportú, i procedir, si és el cas, a la formulació de les reclamacions procedents.

Per a això, els interessats hauran d'anar proveïts de Document acreditatiu de la seua identitat amb foto: DNI, NIE, Passaport o Permís de Conduir.

L'horari habilitat per a este fi és el següent:

DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.
Pl/ SS. MM. els Reis d'Espanya, núm. 1.

 • Dies laborals:    Matins: De 09:00 a 14:00 hores
 • Vesprades: De 17:00 a 19:00 hores 
 • Dissabte, diumenge i festius: de 10:30 a 12:30 hores 

EXTENSIONS ADMINISTRATIVES MUNICIPALS.

 • Dies laborals:  Matins: De 09:00 a 14:00 hores.

Benidorm, 05 d’Abril de 2.023

L’ ALCALDE

Antonio Pérez Pérez.
 

Consultar BAN

Acceso a la oficina del Censo electoral OCE (Instituto Nacional de Estadística)

Volante de empadronamiento sin necesidad de cita previa.

Volante de empadronamiento, es un documento informativo expedido por el ayuntamiento que indica tu residencia y domicilio habitual, lo puedes descargar directamente on-line a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Benidorm https://sede.benidorm.org y en este caso tendrás que identificarte mediante el DNI electrónico o certificado electrónico, también puedes solicitarlo de manera presencial y sin necesidad de solicitar CITA PREVIA, en el mostrador del Ayuntamiento de Benidorm (Hall principal) y en las distintas Extensiones Administrativas, mediante acreditación del interesado (DNI, NIE, permiso de conducir, pasaporte, etc.),

Menores de edad: podrán solicitarse por los padres o tutores legales previa acreditación de su identidad y de la documentación que acredite su condición.  

Este documento es válido para la mayoría de los trámites.

Trámites que lo exigen:

 • Tarjeta sanitaria.

 • Policía Nacional (renovar Dni).

 • Colegios, Escolarización.

 • Viajes.

 • Bono social de compañías eléctricas.

 • Trafico (adquisición vehículo).

 • Convocatorias de otros organismos, etc.