EL TEMPS A BENIDORM ARA

24

06:13 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Benidorm Destinació Intel·ligent

Com es prepara la seva certificació s / UNE 178.501

Video Url
Video Url
Esquema Política de Calidad

Es parla molt del gran impacte que la societat de la información i el coneiximent está generant en tots els ámbits i en totes les activitats humanes, bé siguen socials, culturals, econòmiques i, dins de tot açò, lògicament, el Turisme.

Així, dins de la ja denominada 4ta revolució industrial, la industria turística es troba amb l’obligació d’evolucionar, adaptant-se a un nou perfil de viatger hiperconnectat i interactiu, oferint-li productes, serveis i experiències cada dia més integrals, flexibles i personalitzades.

En aquest sentit, Benidorm, la ciutat, el destí, aquesta administració, ha aprofitat l’oportunitat de formar part de les ciutats intel·ligents a través de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents-RECI (per les sigles en espanyol), que aposten per les solucions tecnològiques per a la seua transformació digital i convertir-se en un Laboratori de Innovació i Tecnologia que serveix per a configurar-se coma Destí Turístic Intel·ligent, conforme a la nova norma UNE 178501 Sistema de Gestió de Destins Turístics Inteligents.

Benidorm ha definit el camí a seguir mitjançant un Pla Director per alsanys 2015-2020, que té com a finalitat la transformació de la ciutatcap a un DTI.

Actualment, i gràcies als esforços i accions ja realitzades, Benidorm ha aconseguit les següents fites:

 1. És una de les úniquesquatreciutatsons’hatestetjat la Norma UNE 178501 de Sistema de Gestió dels Destins Turístics Intel·ligents, primera norma de la seua categoría al món.
 2. És la única ciutat que ha certificat el seu sistema d’intel·ligència turística amb la norma UNE 166006 Sistema de I+D+I: Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva.
 3. Está promovent la incorporació de l’intel·ligència turística i les funcionsrequerides per a una plataforma de Smart Tourist Destination en la ITU (Unió Internacional de Tecnologies) com a part de l’equipd’experts del MINETAD, junt a la SESIAD (Secretariad’Estat per a la Societat de la Informació i Agenda Digital).
 4. Participem activament en la definició de la nova norma UNE 178502 Indicadors i Eines per als Destins Turístics Intel·ligents.
 5. És el primer municipi que s’haadherit al Laboratori Virtual de Interoperabilitat, nougrup de treball al CNT 178 Smart Cities.
 6. Hem participat com a part interessada en la redacció del nou Pla Nacional de Territoris Intel·ligentsamb la SESIAD.

Des de l’Ajuntament de Benidorm comencem a donar passoscap a un destíintel·ligent des de la estratègia turística i la intel·ligència turística per a conduir-nos a cap a un noumodel de destí innovador, accesible i sostenible. La gestió és, per tant, l’element de la transformació del destíturístic per poder fer front als canvis d’un complex escenari turístic, tant dels competidors, dels propis turistes, com dels canals de comercialització, etc.

Disposard’un sistema d’informacióestructurat que facilitara el coneiximent del turista i ajudar a la creació de producte i promoció del destí, ha sigut i continuasent una de les prioritats del municipi, gràcies a la col·laboració pública i privada, de la Fundació Turisme Benidorm i la Regidoria de Turisme, aconseguimcobrir el cicle de viatge del turista.

A continuación, mostrem la seua POLÍTICA DE QUALITAT en relació al sistema de gestió de DestíTurísticIntel·ligent:

“Convertir a Benidorm en un DestíTurísticIntel·ligent, eficient i sostenible que que oferix serveis intel·ligents d’elevat valor afegit als seus ciutadans, residents vacacionals i turistes ocasionals i es compromet a complir amb els requisits legals aplicables o d’un altre tipus en relació amb els eixos de governança, innovació, accessibilitat, tecnologia i sostenibilitat recollits  en la norma UNE 178501 i millorar continuament l’eficàcia dels sistemes de gestió de destins turístics inteligents.

Els objectius que es pretenensón:

 1. Potenciar la competitivitat de la localitat, mitjançant accions innovadores aplicades al Destí Turístic Inteligent.
 2. Treballar el model de Benidorm DTI per que permeta el desenvolupamenteconòmic, social i ambiental del municipi de Benidorm.
 3. Adaptar i facilitar lainformaciói les instal·lacions tant municipals com dels serveis turístics per fer-los accesibles per tothom.

Benidorm Destinació Intel·ligent

“Convertir a Benidorm en una Destinació Turística Intel·ligent, eficient i sostenible que ofereix serveis intel·ligents d'alt valor afegit als seus ciutadans, residents vacacionals i turistes ocasionals i es compromet a complir amb els requisits aplicables legals o d'un altre tipus en relació als eixos de gobernanza, innovació, accessibilitat, tecnològica i sostenibilitat arreplegats en la norma UNEIX 178501 i millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de destinacions turístiques intel·ligents”

Els Objectius que es pretenen són:

 1. Posicionar Benidorm com a Destinació Turística Intel·ligent i Sostenible capdavantera, dins del marc de referència dels territoris intel·ligents a nivell nacional i internacional.
 2. Definir una gestió a través de la intel·ligència turística, perquè ens ajude a desenvolupar propostes que faça augmentar al màxim l'experiència del turista, la qualitat de vida del ciutadà, aprofitant les dades, la informació i aprofitant el “Big Data” i les comunicacions per a facilitar, ampliar, personalitzar i connectar l'oferta existent.
 3. Creació d'un fòrum de trobada, consulta, impuls i assessorament permanent que participe en les decisions i actuacions dutes a terme per l'Ajuntament i que afecten al municipi de Benidorm com DTI.
 4. Potenciar la competitivitat de la localitat, mitjançant accions innovadores aplicades a la Destinació Turístics Intel·ligent.
 5. Treballar el model de Benidorm DTI perquè permeta el desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi de Benidorm.
 6. Adaptar i facilitar la informació i les instal·lacions tant municipals com dels serveis turístics per a fer-los accessibles per a tots.

Baixa

Benidorm DTI 2018
Benidorm DTI 2020

Enllaços d'Articles