EL TEMPS A BENIDORM ARA

19

01:17 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

La Junta de Govern dona llum verda al contracte de subministrament d'estos turismes, que suposaran una inversió total de 641.319,36 euros

L'Ajuntament adquirix onze vehicles per a renovar la flota de la Policia Local

23 octubre 2023
El Ayuntamiento adquiere once vehículos para renovar la flota de la Policía Local

L'Ajuntament de Benidorm adquirirà onze nous vehicles per a renovar part de la flota de la Policia Local. Així ho ha acordat la Junta de Govern Local del Consistori benidormer, que ha donat llum verda a la proposta feta pels tècnics de l'àrea de Contractació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'arrendament financer mitjançant el sistema de rènting d'estos turismes, amb una duració de quatre anys i la quantia total dels quals aconseguirà els 641.319,36 euros, tal com ha explicat la regidora de l'àrea, Aida García Mayor.

El contracte es dividix en tres lots diferents. D'una banda, el 'Lot 1' inclou l'adquisició de quatre vehicles tipus turisme SUV urbà, amb distintius policials, al qual van optar un total de quatre empreses en el procediment de licitació convocat pel Consistori. D'elles, la proposta millor valorada pels tècnics, és la feta per un concessionari per un import total de 231.855,36 euros, amb l'IVA inclòs.

El segon dels lots, denominat 'Lot 2' comporta l'adquisició de tres vehicles tipus turisme SUV urbà sense distintius policials. La valoració tècnica feta a les quatre empreses aspirants ha deixat com a millor oferta la que estava valorada en 148.104 euros, tal com es detalla en la proposta d'adjudicació.

Finalment, el 'Lot 3' inclou l'adquisició d'altres quatre vehicles tipus turisme SUV urbà amb distintius policials i kit de detinguts. L'empresa que millor puntuació va obtindre és la que oferia un preu total de 261.360 euros per als quatre anys, segons l'explicat l'edil de Contractació.

Aida García Mayor ha traslladat que, una vegada aprovada la proposta d'adjudicació i, després de comprovar que les mercantils han depositat la garantia definitiva i han aportat tota la documentació requerida, les mercantils procediran el subministrament d'estos onze nous vehicles conforme al que s'establix en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regix el contracte.