EL TEMPS A BENIDORM ARA

29

07:13 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Benidorm sol·licita a Govern i Generalitat més de 800.000 euros en ajudes pels danys ocasionats per les pluges

27 març 2017
Benidorm solicita al Gobierno y la Generalitat más de 800.000 euros en ayudas por los daños ocasionados por las lluvias

Els tècnics valoren, entre altres, les actuacions fetes o pendents en set col·legis, una escola infantil, l'extensió de Foietes, el centre de salut del Racó, les platges i El Tossal

L'Ajuntament de Benidorm sol·licitarà al Govern Central i a la Generalitat Valenciana ajudes per import de 816.091,59 euros a compte dels danys patits durant els forts episodis de pluges ocorreguts entre el 15 i el 23 de gener, i que van afectar diversos edificis i instal·lacions municipals, a l'enllumenat públic, a l'arbrat, al Tossal de la Cala, a estacions de bombament, a les platges i al centre de salut del Racó de l'Oix.

L'alcalde, Toni Pérez, ha explicat que esta sol·licitud s'ha dictaminat en comissió informativa i aprovat hui en Junta de Govern Local, i es fa a l'empara del Reial decret-llei 2/2017 del Govern Central i de l'acord del Consell de 27 de gener de mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels últims temporals. En cas de rebre estos fons, Benidorm els destinarà a reparar els danys o a compensar la inversió ja feta per a esmenar-los.

Pérez ha assenyalat que els tècnics municipals "han realitzat una memòria valorada de tots els danys detectats en espais públics". Entre eixos danys estan les goteres, humitats en façanes, o filtracions en juntes de dilatació o en la fusteria metàl·lica dels col·legis El Murtal, Miguel Hernández, Ausiàs March, Aitana, Gabriel Miró, Mestre Gaspar López i Serra Gelada.

L'alcalde ha aclarit que encara que l'arranjament de la major part de danys d'estos espais "són competència de la Generalitat", l'Ajuntament "ha actuat ja o estem en açò per una qüestió d'urgència".

Alguns dels danys registrats en els col·legis s'han donat també en l'escola infantil municipal El Tossalet i en l'extensió administrativa de Foietes. A més, també va patir danys el centre de salut del Racó de l'Oix, el manteniment del qual és competència de la Conselleria de Sanitat, i en el qual cal reparar la volada de la coberta.

L'alcalde ha recordat que "el temporal de pluja i vent també va provocar afeccions a 38 exemplars arboris". Així, a més de la caiguda d'alguns exemplars, va caldre talar altres parcialment o totalment per a evitar possibles danys a persones i béns. Pérez ha assenyalat que es planteja la reposició dels exemplars danyats i retirats, dels quals només s'ha pogut recuperar l'únic que tenia valor històric, "el 'Ficus nitida' del Parc d'Elx, que podrà ser replantat en el mateix lloc quan finalitze el tractament específic al qual està sent sotmés en el viver municipal".

La força de les pluges també va ocasionar danys a la zona del Tossal de la Cala, tal com constaten els informes tècnics que al·ludixen a la inestabilitat del talús, sobretot en el tram del carrer Luarca. L'alcalde ha avançat que l'Ajuntament "ha contractat a una empresa especialitzada perquè valore les actuacions a realitzar per a garantir l'estabilitat del talús", i que s'estimen en uns 300.000 euros.

Pel que fa a instal·lacions hídriques, "les precipitacions van danyar greument el quadre elèctric i el sistema de telecomandament de l'estació de bombament de pluvials del Passeig de Llevant", situada al carrer Castelló; al mateix temps que "els moviments de dunes en les platges de Llevant i Ponent s'han saldat amb afeccions en les passarel·les dels rentapeus, les estructures de jocs i panells".