EL TEMPS A BENIDORM ARA

16

13:32 PM

HORA BENIDORM

29ºC

Cel clar

E 25km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

0%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS EUROPEOS

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Els informes tècnics rebutgen els arguments dels portaveus del grup socialista que van sol·licitar la suspensió del pla

El ple inadmet el recurs contra el pla Eixample Llevant que preveu 1.600 habitatges residencials i 600 protegides

27 maig 2024
El pleno inadmite el recurso contra el plan Ensanche Levante que prevé 1.600 viviendas residenciales y 600 protegidas

El ple de l'Ajuntament de Benidorm ha tirat avant dos mocions en matèria urbanística que permetran que el desenvolupament del pla urbanístic Eixample Llevant seguisca el seu curs segons els terminis i tramitacions que contempla la legislació. La primera d'elles consistix en la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de desestimació de la sol·licitud de suspensió de l'acord plenari del passat 27 de març pel qual es va aprovar este pla parcial, formulada pels portaveus del grup municipal socialista. La segona, per a inadmetre el recurs de reposició contra el mateix acord plenari formulada pels mateixos edils de l'oposició. Totes dos propostes s'han debatut de manera conjunta a petició del grup municipal socialista, encara que s'han votat per separat i, en tots dos casos, s'han saldat amb el vot majoritari del ple: 17 a favor del govern local i l'edil de Vox, enfront de huit en contra del PSOE.

La regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles, s'ha recolzat en diferents informes redactats pels tècnics municipals els quals consideren que no cap ni la suspensió del pla ni el recurs. Caselles ha defensat que el pla Eixample Llevant portarà amb si la creació de nous habitatges a la ciutat, molts d'ells públics, a més de sòl dotacional, zones verdes i espais per a noves infraestructures. En concret, pel que fa al parc d'habitatges, l'edil ha explicat que el mateix contempla 1.600 habitatges residencials més altres 600 de protecció pública i que també contempla 12 parcel·les per a ús turístic, en les quals els propietaris hauran de decidir si volen construir un hotel o un aparthotel. "En cap altre municipi de la Comunitat s'aprovarà un pla que promoga tant d'habitatge públic com en este", ha assegurat Caselles, qui a més ha defensat que el desenvolupament d'Eixample Llevant "portarà molts beneficis a Benidorm" i que també "millorarà enormement l'estat actual d'aquella zona".

En la seua exposició, l'edil d'Urbanisme ha manifestat que la sol·licitud de suspensió d'este acord no s'ajusta a cap dels tres supòsits que fixa la Llei de Procediment Administratiu per a avalar este tràmit, com ara que el mateix suposara un mal irreparable, que fora nul de ple dret o que es presente l'aval suficient perquè esta suspensió no supose danys a tercers o a l'interés general.

A continuació, s'ha referit "fil per randa" a les quatre causes argumentades pels socialistes en els seus recursos per a demanar la suspensió d'este pla i que han sigut rebutjades pels tècnics municipals. I ho ha fet "perquè ningú tinga dubtes que este pla parcial està ben aprovat", ha assenyalat. Entre elles, ha exposat que "Benidorm no figura en el mapa definit per la Generalitat Valenciana" sobre els llocs on es requerix un informe de Memòria Democràtica, dels drets humans i llibertats públiques, com que no hi ha en el mateix "cap lloc o itinerari que poguera estar vinculat a esta Memòria Democràtica", tal com sostenen els tècnics urbanístics i jurídics de l'Ajuntament.

Igualment, Lourdes Caselles ha explicat que este pla s'ha sotmés a "tots els informes que en el seu moment van ser pautats per la Generalitat Valenciana", que en tots els casos han acabat sent favorables al desenvolupament d'este sector urbanístic.

Una altra de les qüestions argumentades per la regidora és que Eixample Llevant "no modifica el Pla General de 1990, ni s'altera l'ús dominant ni la delimitació del sector", ja que, tal com ha recordat, "el PGOU ja recollia que este sòl es reservaria per a ús residencial-hoteler". Finalment, ha recordat que en la redacció del pla s'establix l'aprofitament tipus, així com els coeficients de ponderació de l'edificabilitat, uns coeficients que s'han calculat "tal com marca la legislació" valenciana en matèria de sòl i que es concretaran en la reparcel·lació del sector.

En matèria de Seguretat Ciutadana, la Corporació municipal ha tirat avant per unanimitat una proposta del regidor d'esta àrea, Jesús Carrobles, per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'inici del procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau per a l'agent de la Policia Local de Benidorm Vicente Fuster Martínez. Entre els motius que s'adduïxen per a la sol·licitud d'esta condecoració, destaquen la trajectòria d'este agent per "sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del seu càrrec, constituint una conducta exemplar", "haver prestat més de deu anys de servei actiu en algun cos de la Policia Local i estar en possessió de dos felicitacions públiques a títol individual".

Un altre dels acords que han tirat avant en el ple ha sigut una aprovació extrajudicial de factures per valor de 344.547,04 euros, elevada a ple per la regidora d'Hisenda, Ángela Zaragozí. L'edil ha defensat que es tracta d'una fórmula legal per al pagament a proveïdors per servicis fets i que compten amb la conformitat dels tècnics de l'àrea econòmica. La proposta ha tirat avant amb els vots a favor del govern local i l'abstenció dels dos grups de l'oposició.

El ple també ha declarat nul per unanimitat l'acord plenari adoptat el passat 31 de maig de 2021 que acordava la continuïtat del contracte de servei del pàrquing de l'Aigüera i després que el desembre passat el ple també acordara l'inici d'un expedient de revisió d'ofici per a la declaració de nul·litat d'aquell primer acord, recomanada per l'Agència Valenciana Antifrau. La proposta d'Alcaldia aprovada hui venia motivada pel dictamen del Consell Jurídic Consultiu per a declarar nul aquell acord de l'any 2021.

La portaveu del govern, Lourdes Caselles, ha afirmat que a la vista del dictamen del Consell Jurídic Consultiu "portem al ple declarar la nul·litat d'aquell acord plenari de maig de 2021 i que es procedisca a la liquidació del contracte amb la mercantil". No obstant això, l'edil ha precisat que el dictamen establix que "els pagaments efectuats estan ben fets i que calia abonar les factures pendents".

Caselles ha aclarit que l'Ajuntament "ha col·laborat sempre amb l'Agència Antifrau" i ha atribuït al grup socialista que "esmente quan afirma que l'alcalde es va negar a fer-lo, perquè Antifrau va tindre tota la documentació al seu abast". En eixe sentit, la portaveu ha precisat que el secretari de l'Ajuntament "va vetlar perquè se seguira el procediment rigorosament". I ha deixat clar que el mateix dia que van arribar les recomanacions d'Antifrau "l'alcalde va sol·licitar informe de tots els departaments que havien emés informes sobre l'assumpte, per a portar-los al següent ple".

En este punt, Caselles ha indicat que la continuïtat del contracte es va dur a terme "per circumstàncies excepcionals i amb informes favorables dels tècnics" i ha criticat que el PSOE "faça una oposició tòxica perquè els encanta estar en el fang i danyar la imatge de Benidorm". "Nosaltres votem a favor o en contra en funció del que diuen els tècnics municipals. Ara el Consell Jurídic Consultiu diu que cal declarar la nul·litat i això és el que estem fent", ha conclòs.

La sessió ha finalitzat amb la dació de compte d'un acte del Jutjat d'Instrucció número 1 de Benidorm pel qual es decreta el sobreseïment provisional d'unes actuacions que es trobaven en el procediment de diligències prèvies.

CONTACTE

Trobareu el servei Benidorm Film Office a la 3 planta del Ajuntament de Benidorm a la plaça de SSMM els Reis d´Espanya s/n.

Podeu consultar o enviar-nos els vostres sugeriments al correu filmoffice@benidorm.org o als telèfons 966815436 or 648036771.

Horari: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h