L'Ajuntament suspén activitats i tanca al públic instal·lacions municipals pel coronavirus

L'alcalde emet un bàndol en el qual es recull la suspensió del mercat ambulant municipal, de les escoles esportives i els jocs escolars
0
0
L'Ajuntament suspén activitats i tanca al públic instal·lacions municipals pel coronavirus
L'Ajuntament suspén activitats i tanca al públic instal·lacions municipals pel coronavirus

L'Ajuntament distribuïx 20.000 fullets informatius amb les mesures de prevenció en hotels i altres establiments; i recorda les recomanacions sobre celebració d'esdeveniments

La Junta de Govern Local ha decidit la suspensió de totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i/o programades en dependències municipals i ha decretat el tancament al públic d'instal·lacions des de les 15.00 hores de hui i fins a un altre avís. Així s'ha comunicat a la Corporació en una Junta de Portaveus i es recull en el bàndol dictat hui per l'alcalde, Toni Pérez, en el qual s'inclouen "les mesures de prevenció" adoptades per l'Ajuntament amb relació a "instal·lacions, activitats i esdeveniments municipals" amb "l'objectiu prioritari" d'"evitar la transmissió, contagi i difusió del coronavirus".

D'esta forma, s'ha acordat la suspensió i tancament temporal de la Xarxa de Servicis d'Atenció a la primera infància, Escoles Infantils i SAPI, dels conservatoris de Música i Dansa, TAPIS i Servici d'Atenció Primerenca. En els Centres Socials, Cívics-Veïnals i Socioculturals municipals se suspenen les activitats programades, ordenant-se el tancament d'estos centres. Únicament es mantenen els servicis d'atenció primària bàsica i específica descentralitzats en els seus respectius centres i "exclusivament per als usuaris d'estos servicis".

Per als centres i servicis d'atenció sociosanitària, i per les entitats gestores, siga com siga la seua naturalesa, s'actuarà segons el que es disposa per l'Administració autonòmica.

També s'ha ordenat el tancament de la xarxa municipal de museus (Boca del Calvari, l'Hort de Colón i Museu Marítim) i de biblioteques. A més, se suspenen els programes Espai Jove, Jocs Escolars i escoles esportives municipals, procedint-se al tancament al públic de totes les instal·lacions esportives municipals.

Així mateix, atenent el seu caràcter ambulant i a la concentració de persones, el mercat ambulant municipal de Foietes queda suspés fins a un altre avís. Es cancel·len també les visites guiades a les instal·lacions municipals, així com la cessió d'espais municipals a tercers.

D'altra banda es recomana l'ajornament dels esdeveniments de caràcter privat associatius, socials, professionals, festers, culturals, esportius, etcètera, i es prega a les entitats organitzadores que seguisquen esta recomanació també en els seus recintes.

Amb caràcter general, l'Ajuntament reforçarà les mesures de neteja en tots els espais públics.

Totes estes mesures podran ampliar-se, reduir-se o modificar-se en funció de l'evolució de les circumstàncies sanitàries que les motiven.

El bàndol recorda a la ciutadania que l'Ajuntament disposa de seu electrònica a través de la pàgina https://sede.benidorm.org, recomanant la seua utilització per a quants tràmits administratius siguen necessaris. Així mateix, de cara a "minimitzar situacions de risc" es demana que a la ciutadania que adopte les mesures d'autoprotecció enfront del COVID-19 recollides en www.san.gva.es/coronavirus i que davant qualsevol eventualitat relacionada amb el virus contacten amb el 900 300 555.

L'alcalde ha agraït "la comprensió" i "col·laboració" dels "benidormers i dels nostres visitants" en el compliment d'estes mesures; i ha pregat que s'actue amb "prudència, trellat, civisme i responsabilitat".

Fullets informatius

Paral·lelament a este bàndol, l'Ajuntament ha editat 20.000 fullets informatius amb les mesures d'higiene per a l'autoprotecció contra el virus, que ja s'està distribuint en hotels, apartaments turístics, càmpings, establiments d'hostaleria i restauració, i comerços. A més, estos fullets s'han inserit en les pantalles informatives existents en els diferents centres municipals per a públic coneixement.

A més, s'han mantingut converses amb les principals associacions empresarials del turisme i oci de la ciutat per a abordar les recomanacions de les autoritats sanitàries amb relació a la celebració d'esdeveniments.