Accessibilitat

L'objectiu del multiportal web de l'Ajuntament de Benidorm és oferir portals accessibles per a tots els ciutadans, de manera que, amb independència de la discapacitat, a la seua edat o accedir a la web des de tecnologies poc convencionals, puguen navegar per les pàgines sense trobar dificultats d' accés.

Estàndards i normativa

La política d'accessibilitat aplicada per l'Ajuntament de Benidorm està en línia amb les exigències del Reial Decret 1.494 / 2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies , productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Característiques de visualització

Tots els portals web de l'Ajuntament de Benidorm estan optimitzats per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb una resolució més gran, pot ser que la mida de lletra siga en alguns casos menuda. No obstant això, les mides de les fonts s'han definit de manera que siga possible ampliar o disminuir la seua grandària des de les opcions del navegador.
Aquest portal ha estat certificat en els navegadors Microsoft Internet Explorer 11 i Edge 25, Mozilla Firefox 45, Google Chrome 50 i Safari 9 o versions superiors d'aquests. La utilització de navegadors diferents o de versions anteriors als citats podria donar lloc a accés i visualització del contingut del portal, però no garanteix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en les pàgines web dels proveïdors d'aquest tipus de programes.

Compromís amb l'accessibilitat

Aquest lloc utilitza l'Open Source Content Management System DRUPAL i ha estat dissenyat per a ser completament accessible i usable, seguint la tendència actual en desenvolupaments web, que permet l'accessibilitat del mateix en cada nou dispositiu i la seua respectiva resolució, suportant l'imminent creixement dels usuaris d'internet que utilitzen aquest tipus d'equips ja siguin mòbils, smartphones, phablets, minitablets i tablets.
S'han realitzat una adaptació segons el nivell d'accessibilitat AA segons el quantificat respecte a la versió 1.0 del WCAG. No obstant això, som conscients que un nombre dels punts de comprovació del WCAG són subjectius i, tot i que pensem que les hem acomplert, pot haver casos en què pugui donar-se una altra interpretació. Si hi ha qualsevol en aquest lloc - relacionat amb l'accessibilitat o la validació - que no va d'acord a l'estàndard, per favor, poseu-vos en contacte amb el webmaster del lloc.
Si malgrat l'esforç realitzat per l'Ajuntament de Benidorm, vostè trobara a la seu electrònica una pàgina o document que no compleix amb el que estableix, o que no pogués accedir correctament, o bé desitgés formular qualsevol queixa, consulta o suggeriment, si us plau , contacteu amb nosaltres a través d'un correu electrònic a info@benidorm.org

Darrera revisió: 16 maig de 2016