Mobilitat

El tram de baix de l'avinguda dels Ametlers, entre Marqués de Cometes i la primera línia de platja, quedarà restringi

7 jul 2020

L'Ajuntament de Benidorm convertirà en zona de vianants la part baixa del carrer Doctor Orts Llorca, entre Esperanto

6 jul 2020

El tram baix de l'avinguda dels Ametlers entre Marqués de Cometes i la primera línia romandrà tancat al trànsit fins

1 jul 2020

El tram en obres de l'avinguda del Mediterrani es tanca al trànsit a partir del dilluns, 29 de juny, i durant dos die

26 jun 2020

Els autobusos urbans deixaran de circular per la primera línia de la platja de Llevant de manera definitiva a partir

20 mai 2020

L'Ajuntament de Benidorm obri a partir de demà els nous vials de connexió entre la primera línia de Ponent i l'avingu

19 mai 2020

Pàgines