Nou horari d'obertura de platges: de 9.00 a 20.30 hores

La reducció d'hores de sol determinen esta variació
0
0
Els arenals de Benidorm romandran oberts al gaudi dels usuaris de les platges entre les 9,00 i les 20,30 hores.
Els arenals de Benidorm romandran oberts al gaudi dels usuaris de les platges entre les 9,00 i les 20,30 hores.

Un Bàndol d'Alcaldia anuncia el nou horari de platges que entra hui mateix en vigor. Els arenals de Benidorm romandran oberts al gaudi dels usuaris de les platges entre les 9.00 i les 20.30 hores.

Continua operatiu l'horari per a passejos per la platja entre les 7.00 i les 8.45 hores i el nou horari per a utilitzar la platja en ocupació de parcel·les serà entre les 9.00 i les 20.30 h. Fins ahir, este horari estava prolongat fins a les 21.30 hores.

En el text del Bàndol s'assenyala que "amb caràcter general l'horari de bany i d'estada a les platges i cales serà des de les 9.00 hores fins a les 20.30 hores, havent de quedar en tot cas lliures fins a les 9.00 hores de l'endemà, prohibint-se l'estada i passejos de persones fora d'estes franges horàries (de 20.30 h a 9.00 h.), exceptuant els servicis de neteja, vigilància i seguretat".

El bàndol recorda que solament es podrà accedir a les platges i cales pels llocs autoritzats, recomanant a les persones usuàries portar calçat adaptat a la superfície a transitar (passarel·les, rampes, etc.) dins dels horaris regulats, previ pas pels punts d'accés habilitat quan siga autoritzat pel personal de control d'estos.

Es manté la distinció de tres tipus d'espais delimitats a les Platges de Llevant, Ponent i Mal Pas: l'espai d'hamaques, segons normes de concessió; l'espai de persones majors de seixanta anys o vulnerables de qualsevol edat (espais delimitats amb color verd) i l'espai públic en general per a la resta de població i persones majors de seixanta anys o vulnerables de qualsevol edat que, conforme a la seua voluntat, així ho desitgen (espais delimitats amb color blau).

Continua vigent la possibilitat de passejar per la vora de la platja guardant en tot cas la distància mínima de seguretat d'1,5 metres, sent obligatori l'ús de la màscara, segons RDL 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, si no es pot mantindre la distància física establida. Continua habilitada una zona de passeig de 6 metres des de la riba a zona d'estada on no es podrà romandre assegut, tombat o immòbil, excepte en el cas de menors de deu anys. Per a la resta de la població, només és una zona de trànsit.

Està autoritzada la pràctica esportiva en les zones habilitades amb caràcter permanent (voleibol platja i futbol platja) atenint-nos a cada moment les mesures de seguretat i higienicosanitàries establides pel Govern d'Espanya per a la pràctica esportiva. En qualsevol cas, es prohibix la realització de tota classe de jocs fora de les zones establides, com a jocs de pilota, pales, etc.

En l'encreuament amb altres persones o grups de persones no convivents, tant en la zona de bany com en la zona d'arena, es guardarà la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.

L'ús de llavapeus es limita a l'eixida de la platja. La utilització dels mateixos haurà de realitzar-se amb calçat adequat. No es permet l'ús de sabons i, en tot moment, les persones usuàries hauran de mantindre una distància de separació d'1,5 metres.

Se suprimixen les papereres en totes les zones d'estada a les platges per a evitar riscos de contagis. Per això, es prohibix expressament depositar o abandonar qualsevol classe d'objecte o residu a les platges i cales quan s'abandonen les mateixes. Els residus generats durant l'estada a les platges i cales, hauran de ser depositats en bosses adequades i retirats fora de les platges i cales per les persones generadores d'estos.

Romandran clausurats, no podent ser utilitzats, els jocs infantils, aparells bio saludables, cal·listènia o altres i tancades en els seus servicis habituals les biblioplatges.

Es recorda que s'haurà d'atendre les indicacions del personal de control d'accessos a les platges i cales, així com del personal d'informació i acomodació a les zones de platja assignades; en cas contrari, seran proposats per a denúncia i sanció pels serveis policials i d'inspecció de platges.

Es manté el règim de sancions per incompliments.