La jutge rebutja el recurs de lesivitat contra les llicències que van possibilitar l'obertura d'un rastre en l'avinguda Comunitat Valenciana

La fallada sosté que l'actual edil d'Urbanisme va haver de signar “necessàriament” la llicència ambiental a causa dels tràmits fets per l'anterior equip de govern
0
0
La jutge rebutja el recurs de lesivitat contra les llicències que van possibilitar l'obertura d'un rastre en l'avinguda Comunitat Valenciana
La jutge rebutja el recurs de lesivitat contra les llicències que van possibilitar l'obertura d'un rastre en l'avinguda Comunitat Valenciana
El ple haurà de decidir si l'Ajuntament recorre la sentencia

La magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 1 d'Alacant ha desestimat la demanda de lesivitat presentada per l'Ajuntament enfront de la concessió de les llicències ambiental i d'obra que van possibilitar a la mercantil Outlet Market CB obrir un nou rastre en l'avinguda Comunitat Valenciana. La fallada, del que s'ha adonat hui en comissió informativa, conclou que tant el decret de concessió de la llicència ambiental com la concessió “per silenci administratiu” de l'obra són “conformes a Dret” i imposa a l'Ajuntament les costes processals.

La regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles, ha explicat que el relat cronològic recollit en la sentència acredita que la tramitació favorable d'este expedient es va realitzar durant l'anterior legislatura -sota govern de PSOE i Liberals de Benidorm-. Durant eixe període administratiu, segons assenyala la fallada, des de l'Ajuntament “en cap moment es va informar de manera desfavorable o es va posar obstacle algun” a la implantació d'aesta activitat. Arran d'eixa tramitació, sosté la sentència, l'actual edil d'Urbanisme “va tenir necessàriament que emetre resolució a l'agost de l'any 2015 concedint la llicència ambiental”.

Així, segons la sentència, va anar a l'agost de 2013 quan es va informar favorablement la compatibilitat urbanística sol·licitada per l'empresa per a la implantació d'esta activitat. Posteriorment, el 24 d'octubre de 2014, i a petició de la Direcció general de Comerç i Consum, el Departament d'Enginyeria de l'Ajuntament va informar “favorablement” la implantació de l'activitat, marcant “les condicions mínimes” que havien de complir-se.

La fallada esmenta que el 22 de setembre de 2014 el ple “va votar una moció proposada pel Grup Popular” que va donar lloc “a l'emissió de tots els informes tècnics” i “a la concessió de tràmit d'audiència a l'associació AICO perquè efectuaren al·legacions, deixant esta associació transcórrer el termini legalment establit sense efectuar al·legació alguna i sense oposar-se a la implantació del rastre”.

“De les anteriors actuacions –prossegueix la sentència- es desprèn que per part de la Corporació Municipal es consideraven complides totes les exigències per a la implantació de l'activitat”.

A la vista de la cronologia de tramitació de l'expedient, Caselles ha indicat que “espere que tots els que, sent en realitat els responsables, van insultar, van demanar dimissions i van acusar falsament d'una actuació amb premeditació, nocturnitat i traïdoria demanen disculpes”, ja que “ha quedat demostrat els qui van ser els que, abans del canvi d'equip de govern, van decidir amb la seua actuació i sota la seua exclusiva responsabilitat que esta activitat s'implantara a Benidorm i s'executaren les obres”.

L'edil ha assenyalat que l'Assessoria Jurídica haurà d'informar ara “sobre el contingut de la sentència” i sobre “la possible presentació de recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies”. Una decisió que hauria d'adoptar el ple ja que, arran de la concessió de les llicències, la corporació va acordar que totes les actuacions relatives a este expedient haurien de votar-se en ple.