Exposició del cens vigent per a les Eleccions Locals i Europees 2019

0
0

Es fa saber a tots els veïns de Benidorm que les llistes del Cens Electoral vigent per a les pròximes Eleccions Municipals i Europees, a celebrar el pròxim dia 26 de maig, seran exposades al públic, tal com disposa l'Article 39.2, de la vigent Llei Orgànica de Règim Electoral General, durant el període comprés entre el 08 i el 15 d’abril, ambdós inclosos, a fi que puguen ser consultades per totes aquelles persones que ho estimen oportú, i procedir, si és el cas, a la formulació de les reclamacions procedents.

Per a això, els interessats hauran d'anar proveïts de Document acreditatiu de la seua identitat amb foto: DNI, NIE, Passaport o Permís de Conduir (aquest últim exclusivament per a espanyols).

L'horari habilitat per a este fi és el següent:

DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I POBLACIÓ.

Pl/ SS. MM. els Reis d'Espanya, núm. 1.

                   Dies laborals: Matins: De 09.00 a 14.00 hores

                      Vesprades: De 17.00 a 20.00 hores

Dies festius: de 10.00 a 13.00 hores

EXTENSIONS ADMINISTRATIVES MUNICIPALS.

         Dies laborals:  Matins: De 09.00 a 14.00 hores

 

Archivo adjunto: