El ple sol·licita l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Edificant per a construir les noves instal·lacions del Leonor Canalejas i l'EPA

Compromet 284.000 euros per a completar la subvenció de 700.000 euros de la Diputació per a executar el Parc de la Séquia Mare
0
0
El ple sol·licita l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Edificant per a construir les noves instal·lacions del Leonor Canalejas i l'EPA
El ple sol·licita l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Edificant per a construir les noves instal·lacions del Leonor Canalejas i l'EPA

Benidorm demana a Costes una concessió per al bar-restaurant de l'illa, i una altra sobre una parcel·la de l'avinguda de Madrid en la qual es vol crear una aula del mar.

El ple ha aprovat per unanimitat que l'Ajuntament demane adherir-se al Programa Edificant de la Generalitat Valenciana per a construir un nou edifici en el col·legi Leonor Canalejas, que substituirà a les antigues cases de mestres. La proposta elevada a ple per l'alcalde i responsable d'Educació, Toni Pérez, proposa que el nou edifici albergue els servicis del centre escolar que ha calgut resituar després del desallotjament del bloc de cases, així com l'Escola Permanent d'Adults (EPA), situada temporalment en el centre municipal El Torrejó.

El portaveu del govern local, José Ramón González de Zárate, ha indicat que el Consell Escolar Municipal ha donat el vistiplau a la proposta i a la implantació de l'EPA en les noves instal·lacions. Així mateix, ha informat que hui mateix i aprofitant les vacances escolars de Nadal l'Ajuntament ha iniciat l'enderrocament dels antics habitatges, que s'ha sufragat amb fons municipals.

Si la Generalitat accepta l'adhesió, l'Ajuntament assumirà la construcció del nou edifici de planta baixa més dues altures, amb un cost calculat del voltant d'1,5 milions d'euros; quantia que, segons les bases d'Edificant, el govern valencià reintegraria posteriorment a Benidorm.

De Zárate ha fet "una crida" perquè, al marge del Programa Edificant, la Generalitat acabe les obres de remodelació de l'IES Pere Ma Orts i Bosch i escometa la renovació del col·legi públic Vasco Núñez de Balboa.

Per àmplia majoria, s'ha acordat que l'Ajuntament aporte en 2018 els prop de 284.000 euros que resten per a completar el cost d'execució del Parc de la Séquia Mare una vegada que la Diputació Provincial d'Alacant ha aprovat subvencionar esta infraestructura amb 700.000 euros.

La primera fase del Parc de la Séquia Mare contempla actuar en aproximadament 70.000 dels 170.000 metres quadrats de superfície total que tindrà la zona verda, en els quals es traçarà una xarxa d'1,7 quilòmetres de senderes per als vianants; una altra de prop de 1.000 metres destinats a la circulació amb bicicleta perimetral al parc; i una tercera d'una mica més d'un quilòmetre per a practicar 'running'. També d'instal·laran zones de joc com a petanca i tirolina. En compliment de les bases de la subvenció, totes estes actuacions tindran finalitzar-se abans del 30 novembre.

Per majoria s'ha acordat demanar a la Direcció general de Costes la concessió administrativa de la parcel·la en l'avinguda de Madrid número 35, situada dins del domini públic marítim terrestre. La idea de l'Ajuntament és unir esta parcel·la a la contigua –gestionada per règim de concessió per una fundació privada- per a crear un jardí amb zona expositiva i una xicoteta edificació per a albergar una aula del mar.

També per majoria s'ha aprovat demanar a la mateixa administració que concedisca a l'Ajuntament l'ocupació del domini públic marítim terrestre relatius als usos del bar restaurant i instal·lacions annexes a l'illa de Benidorm. El regidor de Platges, Lorenzo Martínez, ha indicat que esta petició és conseqüència d'un escrit remés pel Ministeri a la fi d'octubre, i que l'objectiu és que l'Ajuntament obtinga esta concessió per a traure a concurs la gestió del bar restaurant de l'Illa dins del contracte d'explotació de les platges. Martínez ha apuntat que els tècnics de totes dos administracions hauran de visitar les instal·lacions, ja que és possible que calga demolir l'actual establiment d'hostaleria per a adequar-ho a la normativa.

Per unanimitat, els membres de la corporació han aprovat optar a les ajudes llançades el novembre passat per la Generalitat per a la protecció o recuperació del patrimoni cultural valencià a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. L'Ajuntament concorrerà a esta convocatòria amb dos projecte per a recuperar, fer valdre i museïtzar el jaciment arqueològic del Tossal de la Cala -catalogat com Bé d'Interés Cultural (BIC)-; i Es Castell. El primer projecte està valorat en 480.000 euros, i el segon en al voltant d'1,2 milions d'euros. En cas d'obtenir les ajudes, l'Ajuntament hauria d'aportar la meitat del cost d'execució del projecte o projectes.

Així mateix, la corporació també ha recolzat que l'Ajuntament es presente a l'altra línia de subvencions d'estos mateixos fons vinculada a la mobilitat sostenible per a crear nous trams de carrils-bici i unir tota la xarxa de Llevant. Este projecte planteja implantar el carril-bici en diverses vies fins a sumar prop de 12 quilòmetres més en punts com les avingudes Europa, Derramador, Comunitat Valenciana o Bernat de Sarrià, entre altres.

Tots els regidors presents han aprovat que l'Ajuntament aporte el 50% del cost del projecte de millora d'eficiència energètica redactat pels tècnics municipals –prop de 68.000 euros-, que està subvencionat per la Diputació Provincial d'Alacant, i que preveu millorar l'enllumenat públic de diversos carrers, adaptar calderes de gas natural en edificis municipals, adquirir un vehicle elèctric i implantar un nou punt de recàrrega.

Amb idèntic resultat ha prosperat una proposta de compromís a favor de l'accessibilitat universal i de seguir treballant, al costat dels col·lectius de persones amb diversitat funcional, per a fer de Benidorm un referent en esta matèria.

També amb el suport unànime dels presents s'ha modificat el Reglament Municipal de Prevenció i Intervenció en l'Absentisme Escolar per a reduir el percentatge de faltes d'assistència a partir del qual aplicar les mesures preventives i correctives contingudes en el document.

El ple per unanimitat ha desestimat la petició de re taxació d'una finca del Moralet sol·licitada per la mercantil INCOBE, una sol·licitud que es va produir amb posterioritat al fet que l'Ajuntament li abonara el preu just fixat pel Jurat Provincial d'Expropiació. Així mateix, el ple també ha rebutjat la valoració aportada per la propietat.

Per majoria s'ha admés la sol·licitud per a unir amb un pas subterrani dos hotels d'una mateixa propietat en la Colònia Madrid, sotmetre a informació pública el plec de clàusules de la citada concessió administrativa demanial, així com aprovar el projecte bàsic d'obres al que els tècnics municipals han donat el vistiplau. Esta concessió administrativa suposaria un cànon favorable a l'Ajuntament de prop de 77.000 euros.

La corporació, per majoria, ha donat llum verda a la modificació dels preus del servei de potabilització d'aigua que es facturaran a l'Ajuntament de Finestrat si este fa ús de l'ETAP de Benidorm per a tractar les seues aigües en cas de terbolesa, segons marca el conveni subscrit entre totes dos administracions locals.

Durant la sessió s'ha adonat de la designació d'un representant de l'Ens Gestor de la Destinació Turística Intel·ligent en el Consell Assessor d'Escena Urbana; del canvi del règim de retribucions dels regidors del grup Ciutadans per Benidorm (CBM), Arturo Cabrillo i Paquita Ripoll; i de la informació comptable del tercer trimestre de l'any.

També s'ha ratificat el decret per a revisar d'ofici les contribucions especials de la Subzona C després de les últimes sentències d'un jutjat d'Alacant; i s'ha adonat de l'escrit de la Generalitat Valenciana en el qual descarta la cessió a favor de l'Ajuntament de l'ús dels locals localitzats en els antics jutjats de l'avinguda de Beniardà.

Mocions de l'oposició

Pel que fa a les mocions de l'oposició, a proposta del grup municipal Ciutadans (Cs) la corporació ha acordat per unanimitat crear una comissió per a realitzar un seguiment mensual dels avanços en la redacció dels plecs de condicions d'aquells contractes que finalitzen en 2018. La proposta inclou que esta comissió estiga formada pels grups i tècnics municipals responsables d'estos contractes.

Ha prosperat, per majoria, una proposta del mateix grup perquè la Junta de Seguretat Municipal determine "la idoneïtat de realitzar un programa de cursos formatius" en centres docents a càrrec d'especialistes i agents de la Policia per a previndre la captació de joves pel gihadisme. La intenció és que estos cursos també s'impartisquen a les AMPA i a les associacions de veïns.

La majoria de regidors ha recolzat la moció de Cs per a iniciar la substitució de la il·luminació del tram de l'avinguda del Mediterrani que discorre entre les avingudes Ametlla del Mar i Europa, augmentant la seua potència per a millorar la visibilitat dels conductors i incrementar la seguretat dels vianants.

Del mateix grup ha tirat endavant per unanimitat una moció perquè s'estudie sincronitzar els semàfors de l'avinguda de Mediterrani mitjançant el sistema 'ona verda', i instal·lar dispositius de senyalització dissuasiva amb sensor per a informar els conductors de la velocitat a la qual circulen.

Per unanimitat s'ha aprovat una moció de Compromís-Els Verds, esmenada pel PP, per a instar al fet que es modifique, canvie o derogue en l'àmbit nacional el marc legislatiu actual per a afavorir la implantació d'instal·lacions d'autoconsum.

També s'ha aprovat per majoria una moció presentada pels regidors no adscrits, esmenada pel PP i Cs, per a estudiar i promoure bonificacions del 90% sobre l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a subvencionar a les comunitats de propietaris que, durant els anys 2018 i 2019, realitzen obres d'accessibilitat com la col·locació de rampes, plataformes o ascensors.

El ple, també a proposta dels edils no adscrits, s'ha oposat a la inclusió d'una taxa turística en els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2018; i ha recolzat al Govern de la Comunitat Valenciana en la seua negociació per aconseguir un nou model de finançament autonòmic i una condonació del deute històric.

Mocions d'urgència

Fora de l'ordre del dia s'ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdit per import d'una mica més de 160.000 euros, destinats íntegrament al pagament del lloguer del local en el qual fins ara estava instal·lada l'extensió administrativa de Llimons i un centre veïnal, que s'han tancat al públic per indicació tècnica. L'edil d'Hisenda, Lourdes Caselles, ha indicat que "el lloguer no s'ha abonat des de 2012" i que la resolució del contracte amb la propietat s'ha fet "de mutu acord".