El ple dóna via lliure a simplificar els tràmits per a construir edificis públics com el centre de salut del Racó i la Comissaria

0
0
El ple dóna via lliure a simplificar els tràmits per a construir edificis públics com el centre de salut del Racó i la Comissaria
El ple dóna via lliure a simplificar els tràmits per a construir edificis públics com el centre de salut del Racó i la Comissaria

Aprova definitivament el document que adequa el Pla General al decret hoteler del Consell

La corporació accepta la cessió temporal de 20 obres d'Óscar Tusquets feta per un veí

El ple de la corporació ha aprovat inicialment la modificació número 21 del Pla General que simplifica i agilitza la construcció d'equipaments públics com la futura comissaria del Cos Nacional de Policia i el centre de salut del Racó de l'Oix. La regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles, ha informat que esta actualització suprimix l'obligació de redactar estudis de detall en els sòls dotacionals públics per a construir instal·lacions educatives, sanitàries, esportives, etcètera, alleugerint la tramitació i reduint els terminis.

Per majoria també s'ha aprovat, en este cas de forma definitiva, la segona actualització de la modificació puntual número 1 de Pla General relatiu a l'incentivament hoteler després d'acceptar parcialment les al·legacions de la patronal hotelera Hosbec. Caselles ha recordat que esta actualització adequa el Pla General al decret hoteler de 2015 de la Generalitat, i ha afegit que sis hotels de la ciutat ja estan treballant en un Pla de Reforma Interior (PRI) que els permeta augmentar la grandària de les seues habitacions a canvi de compensar a l'Ajuntament amb la cessió d'espais per a ús públic.

També per majoria s'ha acceptat la cessió de 20 obres de l'artista Óscar Tusquests i que formen part de l'exposició 'Gran Benidorm' per a la seua exposició pública. Esta cessió, feta pel veí Miguel Martorell en règim de Contracte de Comodat, inclou dibuixos, aquarel·les, olis i tècnica mixta. La regidora de Patrimoni Històric, Ana Pellicer, ha agraït esta cessió a Miguel Martorell, ha destacat que Tusquets és "un fidel defensor del model Benidorm i del seu sistema constructiu", i ha afegit que "s'està estudiant la ubicació" de les obres per a la seua exhibició.

Tots els regidors de la corporació han donat suport a la cobertura d'una plaça de Professor/a de Dansa per motius d'urgència i necessitat, així com l'aprovació inicial del Reglament per a la constitució del Consell Municipal de persones amb diversitat funcional.

Per unanimitat s'ha iniciat el procés per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la concessió de felicitacions públiques a l'oficial de la Policia Local Miguel José Marcet i als agents Gaspar Lloret i Juan Carlos Costa, que el passat 18 de juny van detenir a un ciutadà britànic que es trobava en crida i cerca per haver intentat matar a la seua dona a Oriola. També, es demana la concessió del Diploma de Jubilació a l'oficial Juan Galera i a l'agent Constantino López.

Amb idèntica votació s'han aprovat l'esborrany del conveni de col·laboració amb Llorente Bus per a fomentar l'ús del servici públic de transport col·lectiu, la creació d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat 'Cursos d'Informàtica Benidorm TIC', l'Auto reglament del Pressupost Participatiu 2018 i la modificació de les bases per a l'elecció del Veí Exemplar.

També de forma unànime s'ha acordat prorrogar les condicions de les clàusules 2 i 3 de l'annex II del conveni entre la Generalitat Valenciana i l'entitat Ecoembes –a la qual està adherit l'Ajuntament-; designar com a festius locals els dies 12 i 13 de novembre, dilluns i dimarts de Festes Majors Patronals; i adherir-se a la plataforma electrònica GEISER/ORVE de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

Per majoria s'ha aprovat una relació extrajudicial de crèdit per import de 212.956,28 euros, i s'ha ratificat l'acord de la Junta de Govern Local d'acceptar la petició de la Conselleria de Transparència per a resoldre el conveni de 2011 d'adhesió a la 'Bústia Ciutadana'.

En la sessió també s'ha donat compte de la contestació Generalitat a l'acord plenari d'abril sobre la Carta Social Europea; i de l'acta de pagament i ocupació d'una parcel·la expropiada a la mercantil INCOBE al Moralet. A més s'ha donat compte de les al·legacions presentades per l'empresa que gestiona l'estació d'autobusos a l'acord plenari del mes passat sobre l'adopció de mesures de control i fiscalització de tots els expedients oberts amb l'empresari Enrique Ortiz.

Mocions de l'oposició

De forma majoritària ha tirat endavant una moció del grup Ciutadans (Cs), esmenada per Compromís-Los Verdes, per a iniciar la petició a la Generalitat de la cessió d'un dels vagons del tren turístic 'Limón Express' per a rehabilitar-ho i situar-los com a element ornamental que dictaminen els tècnics municipals.

Per unanimitat s'ha aprovat una moció també de Cs per a agilitzar els tràmits per a cobrir la taxa de reposició d'agents de la Policia Local, perquè s'estudie quants efectius estan desenvolupant el seu treball en edificis sense tindre aprovada la segona activitat, i perquè s'aborde la possibilitat de contractar vigilants jurats per a custòdia d'edificis i per a la sala CECOR supervisats per un agent o comandament.

També per unanimitat, la corporació ha recolzat una moció del grup Liberals de Benidorm (LiBE), esmenada pel PP, per a instar al Canal Baix de l'Algar a fer les obres necessàries per a optimitzar les seues infraestructures i que puguen ser utilitzades pels bombers, i també a senyalitzar i geolocalitzar els seus hidrants. La moció inclou la instal·lació d'hidrants als barris i zones on no hi haja.

Per majoria s'ha aprovat una moció del grup municipal Compromís-Los Verds per a quantificar la despesa que suposa per a l'Ajuntament la recollida d'excrements, la neteja del mobiliari públic, els dispensadors de borses, el manteniment de parcs per a mascotes, gosseres, etcètera.

Amb el vot de tota la corporació ha prosperat una moció del mateix grup esmenada pel PP per a instar els Governs d'Espanya i de la Comunitat Valenciana a impulsar nous sistemes de finançament que possibiliten que comunitats autònomes i ajuntaments compten amb recursos suficients per a prestar els seus servicis.

Mocions d'urgència

Fora de l'ordre del dia, s'ha debatut una moció d'urgència presentada pels grups municipals de PSOE, Cs, LiBE i Compromís-Los Verds per a acceptar la proposta d'Intervenció de Pla d'Actuació de Control Financer per a fer auditories externes dels expedients de l'estació d'autobusos, de l'expropiació de terrenys al Moralet, de l'execució del contracte del mobiliari urbà i de les liquidacions per ICIO, llicències d'obra i declaracions responsables dels últims quatre exercicis. La proposta s'ha aprovat per majoria.