El ple aprova demanar la modificació del PORN de Serra Gelada per a poder construir basses de magatzematge d'aigua depurada

Una Comissió paritària reprendrà la resolució del contracte de l'estació d'autobusos per mutu acord, i s'avança en la tramitació de cinc expedients urbanístics
0
0
Imatge de la sessió plenària
Imatge de la sessió plenària

La corporació acorda designar el pasdoble 'Festa a Benidorm' Himne Oficial de les Festes Majors Patronals

El ple de Benidorm ha aprovat hui sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural revisar el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de Serra Gelada i la seua zona litoral per a permetre la construcció de basses per a ús agrícola en tota la seua extensió. El regidor del Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, ha explicat que esta proposta es basa en "les peticions del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa, dels regants del Canal Baix de l'Algar i dels tècnics municipals" que reclamen la construcció de basses per a emmagatzemar l'aigua depurada i evitar que "en èpoques de màxim cabal" aqueixos recursos hídrics que no es consumixen en agricultura acaben en el mar. De Zárate ha assenyalat que estes basses permetrien "acumular aqueixa aigua, per a emprar-la posteriorment en agricultura", fins i tot "en cas d'incendi", per la qual cosa serien "molt positives per a Benidorm i la resta de municipis de la comarca", ja que "millorarien la gestió dels recursos hídrics".

També en matèria d'aigua, el ple ha recolzat per àmplia majoria l'esborrany de l'acord entre l'Ajuntament i la Generalitat perquè s'executen les obres de millora en les infraestructures de sanejament i depuració anunciades per la Conselleria en 2016, de les quals l'administració local haurà d'assumir el 40% del seu cost.

Per àmplia majoria, s'ha acordat constituir una Comissió paritària que s'encarregue de reprendre "la negociació de resolució per mutu acord del contracte de concessió de l'estació d'autobusos". La proposta elevada al ple per l'alcalde, Toni Pérez, compta amb "la conformitat" de les àrees de Secretaria i Intervenció. La proposta elevada al ple per l'alcalde, Toni Pérez, compta amb "la conformitat" de les àrees de Secretaria i Intervenció, i en ella estarà representat l'Ajuntament –a través de l'alcalde– i la mercantil encarregada de la gestió de la terminal, Estació d'Autobusos de Benidorm SL.

La portaveu adjunta del govern local, Lourdes Caselles, ha recalcat que des dels departaments corresponents "s'ha treballat molt per a portar este acord", i ha recordat que esta Comissió paritària suposa "reprendre un acord plenari de 2014".

Segons l'acord aprovat hui, les parts integrants de la Comissió fixaran el dia de la setmana en què se celebraran les reunions i "els assessors que han d'acudir" a les mateixes "prèvia realització dels treballs de suport tècnic i assessorament que es declaren necessaris".

Per majoria ha prosperat una moció de l'alcalde, esmenada pels grups de l'oposició, per a crear una Comissió Especial per a la recerca de l'expedient de l'estació d'autobusos i documents d'este. L'esmena –aprovada amb els vots de PSOE, Ciutadans (Cs), Liberals de Benidorm (Libe) i Compromís-Los Verdes i advertida pel secretari municipal–, arreplega que esta Comissió siga presidida pel portaveu socialista, Rubén Martínez, i que el portaveu adjunt Cs, Juan Balastegui, assumisca la Vicepresidència, i que la resta de grups compten amb vocals amb vot ponderat a la seua representació dins de la corporació, inclosos els regidors no adscrits. La comissió tindrà una durada d'"almenys dos mesos, amb la possibilitat d'ampliació" i es reunirà "tots els dilluns".

També per majoria s'ha donat llum verda a les cinc propostes elevades a ple per la regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles. La primera proposta és l'aprovació de l'estudi de detall de la poma delimitada pels carrers Tòquio i Taiwan i per la unitat d'actuació 3 a Serra Gelada, rebutjant les al·legacions presentades. Així mateix, també s'ha aprovat un altre estudi de detall per a augmentar en una altura un edifici per a aparcaments en la zona de Colònia Madrid.

El ple també ha donat suport per majoria un nou conveni expropiatori de mutu acord sòl per a l'execució del conegut com a vial Discoteques, que permetrà enllaçar la carretera N-332 i l'avinguda Comunitat Valenciana; i ha acceptat la cessió unilateral i anticipada de 153,40 metres quadrats de sòl, subsòl i vol feta per l'hotel Els Arcs, que permetrà ampliar l'amplària de la vorera de l'avinguda Filipines al seu pas per l'establiment. A més, per majoria s'ha resolt de mutu acord el programa de la Unitat d'Execució 2 del 'Corredor Terciari' (l'APR-3) adjudicat en 2003, afavorint així la implantació d'activitats en la zona.

Per unanimitat, la corporació ha acordat declarar com a Himne Oficial de les Festes Majors Patronals el pasdoble 'Festa a Benidorm', del mestre Rafael Doménech Pardo, estrenat fa ara 40 anys, arreplegant "el sentiment compartit per la Comissió de Festes Majors Patronals, la Unió Musical de Benidorm, la Societat Musical l'Illa i la Societat Musical La Nova".

Tal com arreplega la proposta, la interpretació d'este pasdoble "a l'inici de les nostres Festes Majors Patronals emociona any rere any, sent a més interpretat en festejos populars de França, Portugal o en Manizales (Colòmbia)", i "contagia el sentiment d'alegria per com s'identifica el poble de Benidorm amb ell i amb l'inici de les nostres Festes". "Tant és així –prosseguix la proposta- que s'ha convertit en una peça molt benvolguda i quasi d'interpretació obligatòria per als músics de Benidorm, pel seu alt valor sentimental, però també per l'orgull que suposa interpretar-ho per a cadascuna de les bandes de la nostra ciutat: la Unió Musical de Benidorm, la Societat Musical l'Illa de Benidorm i la Societat Musical La Nova, sent tradicional ser dirigits pel mateix mestre".

La corporació ha acordat per àmplia majoria traslladar a la Conselleria d'Educació l'adequació dels imports de les anualitats marcades en el seu moment per a la realització d'un pavelló multi usos en el col·legi Leonor Canalejas en el marc del programa '*Edificant'. L'alcalde, Toni Pérez, que gestiona l'àrea d'Educació, ha informat que l'Ajuntament "està ultimant els plecs de condicions per a la licitació d'estes obres, valorades en 3,7 milions d'euros". Pérez ha aclarit que la Conselleria ha requerit a tots els Ajuntaments que reajusten les quanties que s'empraran en les obres que executaran per delegació, i que en el cas de Benidorm afectaran tres exercicis pressupostaris.

També per àmplia majoria ha prosperat nomenar als regidors de Medi ambient i Platges com a representants de l'Ajuntament en la Comissió de Seguiment de Vigilància Marítima del Parc Natural de Serra Gelada.

El ple també ha viabilitat una relació extrajudicial per import de 91.577,17 euros, i que es correspon amb pagaments a l'anterior mercantil encarregada del transport de les entitats esportives, despeses de lletrats i procuradors d'expedients iniciats en anys anteriors i resolts ara, i factures de la SGAE.

Per unanimitat dels presents ha prosperat la proposta de suport institucional a la iniciativa legislativa denominada #Porunaleyjusta, que cerca "reformar el marc legal actual per a evitar el desemparament de ciclistes i vianants enfront d'imprudències de conductors de vehicles de motor i accidents provocats per estos". La moció inclou instar a tots els grups parlamentaris a tramitar esta iniciativa legislativa.

En la mateixa sessió, s'ha ratificat el decret de resolució de denúncia del contracte de recollida de residus urbans i neteja viària; i s'ha adonat de la informació comptable corresponent al segon trimestre de 2018, i de l'informe d'Intervenció sobre l'estat de les auditories externes sobre diversos expedients aprovats pel ple el juliol de 2017.

Mocions de l'oposició

Per majoria, s'ha aprovat una moció del grup Compromís-Los Verdes perquè els tècnics actualitzen el valor de la compensació a rebre l'Ajuntament per no haver-se construït l'Escola Pública d'Adults (EPA) en l'edifici previst; que la mateixa s'exigisca i materialitze "en menys de dos mesos" per part de l'empresa que gestiona l'aparcament del mercat; que s'estudie la possibilitat de reclamar "responsabilitats patrimonials" per aqueixa falta de compensació; i que una vegada es dispose d'aqueixos diners s'invertisca "en millores i obres de manteniment i reparació del Mercat Municipal".