El ple aprova demanar a la CHX que els cabals ecològics es cobrisquen amb aigua regenerada per a evitar desembassaments dels pantans

Es reclama a més la construcció d'una dessaladora a la ciutat amb capacitat per a produir 3 hm³ a l'any, i que els rius de la comarca es consideren "temporals"
0
0
El ple aprova demanar a la CHX que els cabals ecològics es cobrisquen amb aigua regenerada per a evitar desembassaments dels pantans
El ple aprova demanar a la CHX que els cabals ecològics es cobrisquen amb aigua regenerada per a evitar desembassaments dels pantans

La Corporació sol·licita al Ministeri la cessió de més de 3 km de l'N-332, i avança en la futura licitació de l'estació d'autobusos en aprovar les actes de la Comissió Paritària

El ple de l'Ajuntament de Benidorm ha aprovat hui per majoria i per la via d'urgència sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que en el seu Esquema de Temes Importants (EpTI) –a realitzar en compliment de la normativa europea– contemple que els cabals ecològics dels rius de la comarca es cobrisquen amb "aigües regenerades" en lloc d'emprar recursos hídrics dels pantans de Guadalest i Amadorio. El regidor de Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, ha assenyalat que esta solució, que es plasma en una bateria d'al·legacions al EpTI traslladat per la CHX, evitaria "els desembassaments" d'aigua per a complir amb estos cabals ecològics, i en conseqüència la pèrdua de recursos hídrics dels pantans.

De Zárate ha indicat que per a poder fer ús de l'aigua regenerada que es produïx en l'EDAR de Benidorm seria necessari executar "infraestructures de transport i emmagatzematge" d'esta.

La moció elevada al ple inclou també sol·licitar a la CHX que els rius de la comarca siguen considerats "temporals" –perquè el cabal desapareix a l'estiu–, així com diverses "inversions en infraestructures". Entre eixes inversions destaca la construcció d'"una Instal·lació dessaladora d'aigua de mar" (IDAM) a la ciutat amb "capacitat" per a produir "3 hectòmetres cúbics a l'any". En este punt, l'edil ha recordat que esta infraestructura "està prevista en la normativa urbanística" de Benidorm i que la ciutat disposa actualment d'"una estació de bombament d'aigua marina i unes conduccions d'impulsió i abocament a la mar completament legalitzades", que podrien connectar-se amb la futura planta dessaladora.

Així mateix, la proposta planteja "la possibilitat del desdoblament de la conducció Fenollar-Amadorio", ja que durant la sequera de l'any 2015 esta infraestructura "va patir diversos trencaments que van posar en perill el proveïment d'aigua a la Marina Baixa des de l'IDAM de Mutxamel".

De Zárate ha indicat que amb la bateria d'al·legacions elaborades pels tècnics de l'àrea d'Enginyeria aprovada hui "l'Ajuntament està defensat els interessos de Benidorm, de la comarca i dels agricultors". El text complet d'al·legacions abonat pel ple es traslladarà al Consorci d'Aigües de la comarca per a la seua posterior remissió a la CHX. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitza divendres que ve.

D'altra banda, i dins de l'ordre del dia del ple, la Corporació ha acordat per unanimitat la proposta de la Junta de Portaveus de sol·licitar al Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) la cessió gratuïta d'una mica més de 3 quilòmetres de la carretera N-332 al seu atur pel terme municipal. Esta sol·licitud arriba després que la Unitat de Carreteres a Alacant haja rebutjat la petició de cessió aprovada per unanimitat en el ple de setembre, i que afectava la totalitat de l'N-332 al seu pas per la ciutat, quasi 8 quilòmetres comprés entre els punts quilomètrics 144+40 i 152+360; resposta de la qual s'ha adonat en la mateixa sessió plenària.

A la vista d'esta resposta, la Junta de Portaveus va acordar reformular la proposta de sol·licitud i circumscriure la cessió al tram comprés entre els punts quilomètrics 149+200 i 152+360. O cosa que és el mateix, al tram que discorre entre els voltants del cementeri *Sant Jaume fins al terme municipal de l'Alfàs del Pi, l'Ajuntament del qual recentment sí que ha aconseguit del Ministeri la cessió de tot el tram de la N332 al seu pas per la localitat.

La portaveu de l'equip de govern, Lourdes Caselles, ha assenyalat que el tram sol·licitat ara "reuniria els requisits" fixats pel Ministeri per a ser considerada com a "via urbana", i per tant seria susceptible de ser cedida a l'Ajuntament de Benidorm. *Caselles ha recalcat que es tracta d'"una artèria fonamental per al dia a dia" de la mobilitat de Benidorm. Tal com ja es va indicar la setmana passada, el tram d'una mica més de 3 quilòmetres sol·licitat ara és "francament millorable" en l'àmbit de mobilitat i seguretat, i la seua gestió per part de l'Ajuntament afavorirà l'activitat municipal i la dels veïns i veïnes de Benidorm i comarca que utilitzen esta via, el caràcter urbà de la qual s'ha vist incrementat després de l'alliberament de l'AP-7.

Així mateix, el ple ha aprovat hui per majoria les actes de la Comissió Paritària de l'estació d'autobusos, en les quals es plasma l'acord aconseguit entre les parts per a liquidar l'actual contracte i tornar a licitar tot el complex. A grans trets, l'acord de resolució del contracte recollit en les actes de la Comissió Tècnica i que posteriorment hauran de plasmar-se en un conveni contempla liquidar l'estació d'autobusos per un import màxim de 24,5 milions d'euros, quantia que no comportarà cap desemborsament a l'Ajuntament, ja que es cobriria en la nova licitació, a realitzar en un termini màxim de sis mesos –amb possibilitat d'afegir un termini addicional de 3 mesos per si es requerira una segona licitació–.

La portaveu de l'equip de govern ha indicat que el concessionari –Estació d'Autobusos de Benidorm SL– haurà d'"executar un projecte de rehabilitació integral del complex que ascendix a 287.141,07 euros per a deixar les instal·lacions en perfecte estat".

Caselles ha recordat que esta Comissió Paritària es va crear "l'octubre de 2018" amb l'objectiu de tractar d'aconseguir un acord per a "liquidar el contracte de mutu acord" i així "complir una sentència del Tribunal Suprem" que obligava l'Ajuntament a licitar de nou l'explotació de l'estació d'autobusos. Així mateix, ha incidit en el caràcter "tècnic" d'esta Comissió, de la qual "no han participat els polítics" i de la qual han format part el secretari i interventor municipal, un tècnic de l'àrea Econòmica i els representants de la mercantil Estació d'Autobusos de Benidorm SL. La portaveu del govern local ha destacat "el treball realitzat pels tècnics municipals" en el si d'esta comissió, així com la seua imparcialitat.

Prèviament a la votació del punt, s'ha rebutjat retirada del mateix sol·licitada pels grups de l'oposició i el secretari municipal ha ratificat la legalitat de l'acord adoptat per la Corporació, en comptar amb tota la documentació preceptiva.

Per unanimitat, el ple ha manifestat "el ferm compromís de l'Ajuntament de Benidorm amb la defensa del dret a la propietat privada i la lluita contra ocupació il·legal d'habitatges"; un compromís que "és compatible amb el suport i protecció a aquells veïns i famílies que es troben en situació d'emergència social, vulnerabilitat o exclusió social per motiu d'habitatge".

La moció, presentada conjuntament pel govern local i el grup municipal socialista, insta el Govern d'Espanya a aprovar de "manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges"; al mateix temps que dona suport a "les modificacions legals i les mesures necessàries per a agilitar la resolució immediata dels casos d'ocupació il·legal". Per a això, és necessari "dotar de més mitjans humans i tècnics a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i a l'Administració de Justícia".

També amb el vot de tota la Corporació s'ha acordat iniciar el procediment per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau per part de la Generalitat Valenciana a l'agent de la Policia Local Manuel Risueño per "sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del seu càrrec, haver prestat més de deu anys de servei i estar en possessió d'una Felicitació Pública a títol individual, així com de dos Encreuaments al Mèrit Policial amb Distintiu Roig".

Amb idèntic resultat, s'ha aprovat iniciar el procediment per a la concessió de Felicitacions Públiques per part de la Generalitat als agents de la Policia Local Carlos Cedrón i Antonio Gorreta. L'edil de Seguretat Ciutadana, Lorenzo Martínez, ha explicat que esta petició de reconeixement està vinculada a una intervenció realitzada el 19 de setembre per tots dos agents, que van practicar maniobres de ressuscitació a un ciutadà que va patir una parada cardiorespiratòria a l'interior d'un establiment fins a l'arribada del SAMU, que va estabilitzar i va traslladar a la persona.

En la mateixa sessió s'ha adonat de l'acord de la Junta de Govern Local en el qual es va aprovar el conveni entre la Secretaria d'Estat de Turisme del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament per a executar el Pla de Sostenibilitat Turística elaborat pel Consistori. Sobre la base del conveni, cadascuna de les administracions assumix el compromís d'aportar 975.000 euros per al desenvolupament d'este Pla, aconseguint la xifra de 2.925.000 euros.