El Mapa Acústic assenyala que el principal focus de soroll a Benidorm és el trànsit, encara que "molt per davall" de l'habitual en ciutats similars

L'afecció més gran es concentra en Colònia Madrid i en l'Eixample de Casc
0
0
El Mapa Acústic assenyala que el principal focus de soroll a Benidorm és el trànsit, encara que "molt per davall" de l'habitual en ciutats similars
El Mapa Acústic assenyala que el principal focus de soroll a Benidorm és el trànsit, encara que "molt per davall" de l'habitual en ciutats similars

El Pla d'Acció contra el Soroll ha de contemplar mesures per a reduir l'emissió sonora de la xarxa viària, especialment en estes zones.

El Mapa Acústic encarregat per l'Ajuntament de Benidorm a una empresa consultora conclou que el trànsit rodat és el principal focus de soroll a la ciutat, tant en temporada alta com en temporada baixa. Això sí, sosté que els nivells detectats a Benidorm "estan molt per davall dels resultats habituals a les ciutats espanyoles". Este document s'ha presentat hui en el Consell Assessor de Mobilitat, que ha donat el vistiplau al Mapa Acústic que, una vegada superat el període de recollida de propostes i suggeriments, haurà de votar-se en ple abans de procedir-se a la redacció del Pla d'Acció contra el Soroll.

L'edil de Mobilitat, José Ramón González de Zárate, ha explicat que "este Mapa Acústic ens ha permés conéixer quina és la incidència sobre els ciutadans del soroll procedent del trànsit, del TRAM i de l'oci, i situar sobre el plànol de Benidorm quines són les zones més afectades i en les quals hi ha població que conviu amb nivells sonors per damunt dels objectius de qualitat acústica que marca la normativa". "Amb aquest diagnòstic a la mà, disposem ara de les claus per a elaborar un Pla d'Acció que reculla les mesures a adoptar per a reduir eixa afecció".

De Zárate ha detallat que per a traçar el Mapa Acústic s'han analitzat les franges horàries de demà, vesprada i nit en temporada alta i baixa. Segons els resultats de l'estudi, el percentatge de persones afectades pel soroll del trànsit superior al recomanable oscil·la entre un màxim del 6,6% —durant la nit en temporada alta— i el 0,8% —en horari vespertí en els quatre mesos de temporada baixa—.

"Estos percentatges són molt inferiors als que es donen de mitjana en la majoria de les ciutats espanyoles de població i activitat semblant a Benidorm, on s'arriba a nivells d'afecció superiors al 20% en el període nocturn", ha assenyalat l'edil citant el Mapa Acústic. De fet, i segons les dades recollides per la consultora, ciutats com València o la Corunya registren percentatges molt superiors. "En qualsevol cas, i encara que la situació a Benidorm és molt més favorable que en el conjunt nacional, volem prendre mesures per a rebaixar encara més aqueixos percentatges, fonamentalment en les zones en les quals es concentren les afeccions", ha afegit.

Concretament, el Mapa Acústic assenyala que "els barris amb major nombre de persones afectades per soroll de trànsit" són "Eixample de Casc i Foietes-Colònia Madrid-Beniardà, amb un 75% de l'acció total". En totes dos zones, l'afecció es produïx pel trànsit en les avingudes Beniardà i Jaume I. Per contra, els barris "més tranquils" són La Cala, el Barri antic, el Polígon Primavera i Ciutat Jardí.

De Zárate ha avançat que una de les mesures que podria incloure's en el Programa d'Actuacions per a reduir la contaminació acústica en l'avinguda Beniardà podria ser "que col·loquem un nou asfalt preparat per a emetre menys soroll, i que ja s'ha utilitzat en altres ciutats".

Contaminació acústica per oci

El document presentat hui també inclou un estudi sobre la contaminació acústica produïda per l'activitat de restaurants i locals d'oci, en les tres zones en les quals es dóna una major concentració d'este tipus d'establiments: zona de 'Els Bascos', Platja de Llevant i carrer Girona. Segons el Mapa Acústic, "els percentatges de persones afectades per soroll d'oci respecte a la població global no arriben a 0,5%". No obstant això, ha afegit que "la major part de les queixes i denúncies ciutadanes per contaminació acústica (…) provenen d'activitats d'hostaleria i oci" pel que "en el futur Programa d'Actuacions s'inclouran instruments de gestió i control d'este tipus d'emissors acústics".