El govern local proposarà demanar a l'Estat que els Ajuntaments puguen disposar del 100% dels diners estalviats

Planteja que les entitats locals puguen destinar el superàvit a despesa corrent o inversions per a atendre necessitats derivades de la crisi sanitària
0
0
El govern local proposarà demanar a l'Estat que els Ajuntaments puguen disposar del 100% dels diners estalviats
El govern local proposarà demanar a l'Estat que els Ajuntaments puguen disposar del 100% dels diners estalviats

Reclama a més mecanismes que eviten que el Govern d'Espanya s'apropie de la 'guardiola' dels Ajuntaments sense acordar-lo el Congrés

El govern local de Benidorm proposarà al pròxim ple de la Corporació instar a l'Estat que autoritze els Ajuntaments a disposar del 100% del superàvit de 2019 per a destinar-lo a "despesa corrent o inversió" atenent així necessitats derivades de l'actual crisi sanitària, i que en conseqüència l'Executiu Central no puga tocar 'la guardiola' de les entitats locals.

Així es recull en dos mocions presentades pel govern presidit per Toni Pérez, en les quals es planteja que l'ús d'aqueixos diners estalviats per les entitats locals servisca per a "implementar aquells serveis, ajudes i mesures extraordinàries que permeten actuar contra els negatius efectes sanitaris, socials i econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19".

En la primera de les mocions, es reclama que es realitzen els canvis normatius necessaris perquè estos recursos no computen ni afecten la regla de despesa ni a l'estabilitat pressupostària.

La mateixa inclou altres tres peticions al Govern de la Nació. La primera, que es prorroguen els terminis perquè "les Inversions Financerament Sostenibles" assumides amb càrrec al superàvit de 2019 "puguen executar-se en 2021", ja que "la suspensió de terminis administratius a conseqüència de l'estat d'alarma comportarà que moltes no puguen acabar-se en 2020". D'altra banda, s'exigix a l'Executiu de Pedro Sánchez que "de manera immediata" abone als Ajuntaments les quantitats corresponents "a l'IVA del mes de desembre de 2017". En tercer lloc s'insta al Govern Central a reclamar al seu torn de les Institucions Europees que "la nova programació de Fons i Iniciatives" per al període 2021-2027 "es reorienten i adapten a la reconstrucció de les economies locals amb la creació de fons específics" dirigits als Ajuntaments.

D'acord amb l'última reclamació, se sol·licita de la Generalitat Valenciana "fons de liquiditat extraordinaris" perquè les entitats locals puguen "mitigar" la crisi ocasionada pel *coronavirus.

En la segona de les mocions que s'elevarà a ple s'insta al Govern d'Espanya a "no utilitzar els poders excepcionals que li conferix l'estat d'alarma, ni altres subterfugis legals, per a apropiar-se dels estalvis de les entitats locals". Així mateix, es reclama que, arribat el cas, qualsevol canvi en "alguna de les lleis que afecten l'autonomia, hisenda o estabilitat financera de les entitats locals" s'acorde en el Congrés dels Diputats previ consens amb els Ajuntaments i no s'adopte de manera unilateral per l'Executiu Central.