El dilluns es reprendran les pràctiques esportives a l'aire lliure, individuals o per parelles

Les activitats cessaran les 21.30 hores i és obligatori complir les mesures de seguretat
0
0
Arxiu.
Arxiu.

Atesa la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les instal·lacions a l'aire lliure per a ús públic i d'abonats que poden ser utilitzades a Benidorm, ateses les normes contingudes en esta resolució amb les pistes d'atletisme, tenis, frontenis i petanca de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor i les pistes de tenis i pàdel del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

La resta de les instal·lacions esportives de la ciutat, tant a l'aire lliure com cobertes, tenen limitat el seu ús exclusivament a aquells integrants d'equips de clubs esportius que puguen reprendre les seues activitats en les condicions regulades per la Resolució de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

En la mateixa s'especifica la necessitat d'absència de contacte físic entre els qui practiquen activitat individualment o per parelles, quedant limitat el màxim en estes a 4 persones, mantenint sempre la distància física de seguretat, podent incloure's, en aqueixes condicions, un professional monitor.

La població en edat escolar d'Infantil i Primària, fora de l'horari escolar, podrà desenvolupar activitats esportives grupals i entrenaments a l'aire lliure amb fins a quatre esportistes, en grup estable, sense contacte físic i amb distància de seguretat. Sempre sense públic i els acompanyants no podran romandre en ni en les instal·lacions ni als voltants, pregant-se s'eviten les aglomeracions a l'hora de deixar i recollir als menors en les instal·lacions.

La participació de persones en les etapes educatives d'Infantil i Primària en competicions no està permesa, excepte competicions oficials.

Quant als entrenaments de l'esport federat, dels Campionats d'Esport Universitari, i dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de l'educació secundària, es podran reprendre en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d'entrenament, sempre a l'aire lliure o en instal·lacions esportives obertes. Així mateix, sempre que siga possible es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància de seguretat. En este cas tampoc podrà haver-hi públic i es mantenen les mateixes restriccions i limitacions que per als entrenaments de l'etapa anterior.

Cal ressenyar que continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les competicions esportives d'àmbit autonòmic que atorguen un dret d'ascens a campionats o competicions d'àmbit estatal i les imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d'àmbit estatal. Les competicions oficials professionals d'àmbit internacional i estatal, i les competicions oficials no professionals d'àmbit internacional i estatal continuaran desenvolupant-se conforme a les seues normes.

Protocols i restriccions.

Continuaran tancades, per a l'ús de la població en general, les instal·lacions esportives cobertes i tancades de titularitat pública o privada (pavellons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos) amb excepció de les quals siguen necessàries per al desenvolupament de les competicions específiques.

Quant als esportistes practicants, accediran a les instal·lacions per a competir o entrenar amb un certificat de la Federació corresponent, que acredite la participació de la persona esportista en alguna de les competicions expressament autoritzades per esta resolució i els respectius entrenaments.

En cap cas no professional en competició està permés l'ús de vestuaris i de dutxes. I sempre es respectaran les mesures i protocols de seguretat, tant d'aforament com de prevenció i higiene indicades per les autoritats sanitàries.

Totes les activitats esportives acabaran a les 21,30 hores, tenint en compte que a les 22 hores la ciutadania ha d'estar en els seus domicilis.

Abans d'accedir a la pràctica esportiva, i després d'ella, és obligatori l'ús de màscara, recomanant-se encaridament el manteniment de la distància física de seguretat i rentada o desinfecció freqüent de les mans.

Estes mesures estaran en vigor fins al 14 de març de 2021 o nova modificació d'estes.