Benidorm tanca l'extensió administrativa de Llimons per indicació tècnica

Els informes d'Enginyeria conclouen que estes dependències i el centre veïnal no reunixen les exigències normatives
0
0
Benidorm tanca l'extensió administrativa de Llimons per indicació tècnica
Benidorm tanca l'extensió administrativa de Llimons per indicació tècnica

L'Ajuntament de Benidorm procedirà al tancament de l'extensió administrativa i centre veïnal del carrer Llimons per indicació dels tècnics municipals, que han constatat que totes dos instal·lacions, posades en funcionament el 2010, no reunixen les exigències normatives per a prestar servici.

Així, un recent informe de l'àrea d'Enginyeria indica que l'espai destinat a extensió administrativa, situat en el semisoterrani del local, "disposa d'escassa il·luminació natural i la ventilació insuficient per a garantir els nivells requerits pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)".

Pel que fa al centre veïnal situat en l'entresòl compta amb una altura de sostre inferior a la requerida en el Reglament que desenvolupa la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

A la vista d'este informe, el govern local ha comunicat en Junta de Portaveus que s'han donat instruccions perquè, al més prompte possible, es procedisca al tancament i desallotjament d'estes dependències. En el transcurs de la reunió s'ha explicat que la idea inicial era mantenir oberta l'extensió administrativa i procedir únicament al tancament de l'entresòl en el qual es localitza el centre veïnal. No obstant això, esta opció ha hagut de ser descartada donat que els únics lavabos del local, que donen servici a l'extensió administrativa, es troben a l'esmentat entresòl.

En la mateixa Junta de Portaveus s'ha informat del deute que el Consistori manté amb l'arrendatari d'este local, i s'ha abordat com procedir al pagament de la mateixa i com resoldre el contracte de lloguer que està en vigor fins a mitjans del 2018.