Benidorm resol 9 de cada 10 incidències traslladades pels veïns

0
0
Benidorm resol 9 de cada 10 incidències traslladades pels veïns
Benidorm resol 9 de cada 10 incidències traslladades pels veïns

L'any 2016 s'han gestionat 2.636 incidències comunicades per xarxes socials, correu electrònic, telèfon o altres canals

L'efectivitat de la Línia 900 aconseguix el 100%

Durant l'any 2016 l'Ajuntament de Benidorm ha resolt quasi 9 de cada 10 incidències comunicades pels veïns a través dels diferents canals d'Atenció al Ciutadà habilitats per l'administració local. Segons les xifres traslladades pel portaveu del govern local, José Ramón González de Zárate, al llarg de l'any s'han rebut 2.636 incidències, de les quals s'han resolt 2.274 i 362 estan en procés o pendents de resolució.

De Zárate ha explicat que 2.276 incidències s'han derivat a les regidories corresponents, mentre que les 380 restants han sigut ateses directament per la Brigada 900 amb un índex de resolució del 100%. Sobre el grau de resolució de les regidories, el portaveu ha assenyalat que "pràcticament totes estan per sobre del 80% d'incidències ateses i solucionades", i ha destacat "la rapidesa" amb la qual se solucionen la major part d'elles.

El canal més utilitzat pels veïns per a comunicar les incidències detectades en la via pública o en la prestació de serveis públics ha sigut la pàgina de Facebook d'Atenció al Ciutadà -www.facebook.com/atciudadanobenidorm-, amb 778; seguida del correu electrònic -657 incidències- i del telèfon 900 101 215 -588 incidències-. Un total de 226 ciutadans van optar per utilitzar l'aplicació o web de la Línia Verda; 287 per traslladar-les presencialment; i altres 100 per presentar un escrit a través del Registre municipal de l'Ajuntament.

El portaveu ha mostrat la seua satisfacció per estos resultats, i ha afegit que a estes 2.636 incidències se sumen les "altres 2.000 actuacions més realitzades pels Servicis Tècnics referides a incidències detectades per personal municipal". Així mateix, ha traslladat als veïns que "tots els canals de comunicació de l'Ajuntament seguixen oberts", i ha afegit que "tractarem de seguir donant una resposta immediata a les incidències que ens comuniquen".
 

Desglossament d'incidències ateses per les diferents Regidories

- Escena Urbana: 684. Grau de resolució del 79%.
- Seguretat Ciutadana: 206. Grau de resolució del 91%.
- Via pública i Mobilitat: 134. Grau de resolució del 90%.
- Urbanisme: 321. Grau de resolució del 74%.
- Neteja Viària: 332. Grau de resolució del 85%.
- Medi ambient: 60. Grau de resolució del 84%.
- Participació Ciutadana: 123. Grau de resolució del 99%.
- Cultura: 40. Grau de resolució del 88%.
- Turisme: 20. Grau de resolució del 100%.
- Hisenda: 43. Grau de resolució del 100%.
- Comerç: 46. Grau de resolució del 92%.
- Festes: 29. Grau de resolució del 94%.
- Esports: 42. Grau de resolució del 89%.
- Recursos Humans: 21. Grau de resolució del 100%.
- Educació: 26. Grau de resolució del 97%.
- Benestar Social: 16. Grau de resolució del 75%.
- Contractació: 9. Grau de resolució del 89%.
- Ocupació i Desenvolupament Local: 6. Grau de resolució del 100%.
- Noves Tecnologies: 19. Grau de resolució del 69%.
- Joventut: 8. Grau de resolució del 100%.
- Grans Esdeveniments: 10. Grau de resolució del 80%.
- Cementeris: 6. Grau de resolució del 67%.
- Platges: 63. Grau de resolució del 93%.
- Patrimoni: 1. Grau de resolució del 100%.
- Sanitat: 11. Grau de resolució del 100%.

Percentatge mitjà d'efectivitat per regidoria: 84%.