Exclusió Propaganda Electoral

Sol·licitud d'exclusió/inclusió en les còpies del cens electoral que s'entreguen als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral.

En relació a l'exclusió dels electors en les còpies de Cens Electoral que es proporciona als partits polítics en les campanyes electorals, es recorda que els electors poden sol·licitar-ho, bé en la seu electrònica de la pàgina d'internet de l'INE o bé, presencialment en la delegació de l'INE i també en aquest ajuntament.

El termini perquè tinga efectes aquesta exclusió de la propaganda electoral en les eleccions de novembre, finalitza l'últim dia de les reclamacions en període d'exposició, previsiblement el 7 d'octubre.

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259951529872&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

Et va resultar útil?

  • SI
    50% encontró este contenido útil
  • NO
    50%