EL TEMPS A BENIDORM ARA

27

00:48 AM

HORA BENIDORM

ºC

TEMPERATURA

ACTUAL

km/h

DIRECCIÓ I VELOCITAT DEL VENT

%

PROBABILITATS DE PRECIPITACIONS

SELECCIONA UN PORTAL

CIUTADÀ

Informació per viure a la ciutat

COMUNICACIÓ

Prensa, Ràdio i TV

FILM OFFICE

Oficina de rodatges

SMART CITY

Indicadors de la nostra destinació

FONS FEDER

Actuacions cofinançades per la UE

TRIA LES TEUES PREFERÈNCIES

SELECCIONA UNA LLENGUA PER A ESTE ORDINADOR O DISPOSITIU

Current size: 100%

AJUSTA LA GRANDÀRIA DE LLETRA
AJUSTA EL CONTRST DE LLETRA

Sol·licitud d'ajudes municipals de tractaments psicopedagògics any 2021

20 juliol 2021
Cartel ayudas psicopedagógicas 2021

Ajuda anual de tipus assistencial que cobrix parcialment l'import de tractaments privats que reben els escolars amb dificultat i/o trastorns de l'aprenentatge o d'adaptació escolar.

REQUISITS:

de tipus acadèmic: - alumnat matriculat en centres públics i concertats del municipi.

de tipus técnic: - l'alumne/a ha de disposar de diagnòstic psicopedagògic.

d'empadronament: - la unitat familiar ha de residir i estar empadronada a Benidorm abans de l'1 de juliol de 2020.

de tipus econòmic:

- la renta de la unitat familiar durant l'any 2019 no superarà els imports següents: .

- famíles de dos membres: 24.089,00€

- famíles de tres membres: 32.697,0€

- famíles de quatre membres: 38.831,00€

- famíles de cinc membres: 43.402,00€

- famíles de sis membres: 46.853,00€

- famíles de set membres: 50.267,00€

- famíles de huit membres: 53.665,00€

A partir de l'octau membre s'afegiran 3.391 euros.

DOCUMENTACIÓ

a) DNI /NIE de tots els membres de la unitat familiar.

b) Llibre/s de Família per a acreditar la composició familiar.

c) Reconeixement de minusvalía del menor, en el seu cas.

d) En el seu cas, copia de la sentència judicial i del conveni regulador de la separació dels progenitors.

e) Autorizació d'obtenció de les dades económiques en poder de la Agència Tributària.

f) Informe psicopedagógic del psicòlegog del centre escolar, amb la proposta del tractament (segons model).

g) Pressupost del profesional privat que realitzarà el tractament (segons model oficial).

h) Document del compte bancàri on es desitja rebre l'import de l'ajuda on figure el titular del compte, l'IBAN i l'BIC.

i) Declaració acerca d'unes altres possibles ajudes.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ:  

Des del 24 de novembre fins al 7 de desembre de 2020.

Es presentaran les sol·licituds al departament d'Educació.

INFORMACIÓ I AREPLEGA DE DOCUMENTACIÓ

Departament d'Educació.

Es poden descarregar de la web.

QUANTIA

En la convocatòria de 2021 s'han aprovat els límits mensuals màxims d'ajuda als tractaments:

*Trastorns específics de l'aprenentatge (fins a 95,00 € mensuals)

*Tractaments del Llenguatge Oral (fins a 95,00 € mensuals)

*Estimulació Primerenca (fins a 135,00 € mensuals)

*Inadaptació escolar i/o social (fins a 135,00 € mensuals).

*Altes capacitats ( fins a 95,00 € mensuals).

JUSTIFICACIÓ

La justificació de les factures es presentarà del 10 al 21 de gener del 2022.

La presentació de factures es farà en la Regidoria d'Educació.

OBSERVACIONS

A) Tots els tractaments han de respondre a criteris estrictament vinculats a l'escolaritat.

B) La concessió d'ajuda a cada un dels tipus de tractament està restringida a un màxim de mesos.

MES INFORMACIÓ

-Gabinet Psicopedagògic Municipal

 Avgda. Venezuela, 5  CEIP Ausiàs March   Telèfon: 96 586 22 22

-Departament d'Educació

Plaça SSMM Els Reis d'Espanya, 1  3ª planta

Baixa

Dades de Contacte

Sol·licitud
05 abr. 2021, 16:42
PROPOSTA ESCOLAR
24 març 2021, 18:04
PRESSUPOST PRIVAT
06 maig 2021, 14:17
RESOLUCIÓ DEFINITIVA 2021
05 abr. 2021, 17:06
AUTORITZACIÓ DADES RENDA
05 abr. 2021, 17:06
Teléfono
965 86 22 22
96 681 54 71
Fax
96 681 54 11
Dirección
PLAÇA SSMM ELS REIS D'ESPANYA, 1 3ª PLANTA
GABINET PSICOPEDAGÒGIC CEIP AUSIÀS MARCH C/ VENEZUELA
Descripción
E-mail:
E-mail
educacio@benidorm.org