Benidorm efectua la primera consulta prèvia social d'Espanya per a adjudicar un servici de neteja viària i recollida de residus

L'alcalde destaca que s'aconseguirà el millor plec adaptat a la realitat i a les singularitats de Benidorm
0
0
Benidorm efectua la primera consulta prèvia social d'Espanya per a adjudicar un servici de neteja viària i recollida de residus
Benidorm efectua la primera consulta prèvia social d'Espanya per a adjudicar un servici de neteja viària i recollida de residus

Publicat l'11 de gener, el termini de presentació de propostes i idees finalitza el 12 de febrer

L'11 de gener passat es va publicar en el perfil del contractant de la web de l'Ajuntament de Benidorm les bases de la consulta preliminar de mercat, servicis de recollida de residus sòlids urbans i neteja d'espais públics que contempla en l'annex 2 sengles blocs de consultes de caràcter social i de caràcter tècnic; este últim per a empreses especialitzades en neteja i recollida de fems en la línia dels habituals processos que es desenvolupen per a l'adjudicació d'estos servicis.

La novetat que oferix Benidorm, va destacar l'alcalde Toni Pérez, és que "atesa la Llei de Contractes obertures a fer alguna cosa que no s'havia fet fins ara a Espanya" com és incloure un bloc de caràcter social amb el qual Benidorm "fa la primera consulta prèvia social" i la dirigix a les associacions professionals de la ciutat (ABRECA/COBRECA, AICO, APTUR, HOSBEC, Càmpings i Administradors de finques), al Consell Veïnal, Ames de casa, al Comité d'Empresa de l'actual concessionària i als grups polítics i membres de la Corporació Municipal.

Este matí, en sessió telemàtica, representants dels grups i col·lectius han conegut els detalls del procés i les qüestions relatives a la consulta prèvia, sol·licitant-los, va destacar que l'alcalde, "que fins al dia 12 de febrer facen arribar a l'Ajuntament de Benidorm, les respostes a les preguntes indicades en la consulta i qualssevol una altra qüestió que desitgen plantar sobre com creuen que hauria de ser la neteja i recollida de residus de Benidorm".

Amb totes eixes respostes i suggeriments, tant dels sectors social i empresarial, un comité tècnic de l'Ajuntament de Benidorm –va explicar Toni Pérez–, "efectuarà un estudi sobre la viabilitat tècnica del desenvolupament de les propostes i de la viabilitat econòmica de poder escometre-les".

"Saber què ens costarà el que es demana", va ressenyar l'alcalde, "pot ser determinant".

Pérez va insistir que "és la primera vegada en tota Espanya que s'efectua una consulta d'este tipus i Benidorm novament escomet una iniciativa pionera buscant oferir el millor servici, amb el consens de tots, que redunde en benefici de la ciutat i de la destinació turística".

Amb esta iniciativa pionera, va recalcar l'alcalde, "la societat benidormera definix situacions, les empreses oferixen solucions i els tècnics municipals fan coincidir els postulats de tots per a acostar-los a la realitat d'un servici que ha de prestar-se amb les singularitats de Benidorm".

Els responsables d'enginyeria i contractació, en la sessió telemàtica, van destacar que en el bloc de consultes hi ha 4 apartats de plantejaments i preguntes concretes sobre recollida selectiva, foment de la recollida segregada en origen, servicis complementaris i neteja d'espais públics, al que va sumar l'alcalde la possibilitat de remetre al correu habilitat –consultasrsu@benidorm.org– "idees i suggeriments afegits que ens porten a adaptar a la realitat un contracte que definisca la major part del que volem i necessitem amb projecció de futur". Este correu, com els tècnics municipals, va insistir Pérez, "estan oberts per a resoldre dubtes i atendre propostes fins al pròxim dia 12 de febrer".

Antecedents del procés

El novembre de 2020 es va elaborar un informe sobre necessitat de realitzar un procés de consultes preliminars de mercat, obligatori per Llei, acabant-se la Memòria Descriptiva de la consulta i l'esborrany de les Bases en este mes.

En la comissió informativa de règim interior del 23 de desembre el regidor de neteja viària va presentar la proposta per a la realització d'una consulta preliminar de mercat dels servicis de recollida de Residus sòlids urbans i neteja d'espais públics, acompanyada de les Bases i la Memòria Descriptiva d'esta, quedant aprovada en el ple del dia 30 de desembre.

L'avís de la convocatòria es va publicar el 13 de gener de 2021 en el perfil del contractant de la web de l'Ajuntament de Benidorm.

El 12 de febrer finalitza el termini de presentació de propostes, idees, suggeriments, consultes i iniciatives.