Benidorm destina quasi la meitat de l'estalvi de 2020 a augmentar en 6 milions d'euros les ajudes a famílies i al teixit productiu

Cadascuna d'estes convocatòries suma 3 milions d'euros a la seua dotació inicial
0
0
Benidorm destina quasi la meitat de l'estalvi de 2020 a augmentar en 6 milions d'euros les ajudes a famílies i al teixit productiu
Benidorm destina quasi la meitat de l'estalvi de 2020 a augmentar en 6 milions d'euros les ajudes a famílies i al teixit productiu

L'Ajuntament de Benidorm destinarà "pràcticament la meitat de l'estalvi disponible generat en 2020" a incrementar en 6 milions d'euros la dotació de les ajudes a famílies i al teixit productiu local enfront dels efectes de la Covid-19. Així ho ha anunciat hui l'alcalde, Toni Pérez, a la vista de les dades de la liquidació del pressupost del passat exercici, que els tècnics municipals estan ultimant i que llança un romanent de Tresoreria del voltant de 23 milions d'euros, dels quals "entorn de 13 milions d'euros són l'estalvi disponible per a despeses generals". Un estalvi "que és dels benidormers" i "que anirà destinat a continuar ajudant a les persones, llars, empreses i autònoms de la ciutat".

Toni Pérez ha recordat que "el document inicial del pressupost municipal de 2021 declarava com a 'ampliables' les partides destinades a estes ajudes, inicialment dotades amb 2,5 milions d'euros cadascuna". Com ja es va indicar durant l'aprovació del pressupost, la intenció del govern local "era destinar part del romanent de Tresoreria a incrementar els recursos d'estes ajudes a les famílies i al teixit productiu una vegada coneguérem l'abast i volum d'aqueix estalvi, que ara sabem que, per a despeses generals, ronda els 13 milions d'euros". D'eixe estalvi, ha recalcat, "pràcticament el 50% anirà a continuar atenent els veïns i veïnes de Benidorm i al teixit productiu local".

D'esta manera, les ajudes municipals a famílies, que estan ja en fase de valoració, augmentaran la seua dotació econòmica en 3 milions d'euros, aconseguint així els 5,5 milions; i en la mateixa quantia s'ampliaran les ajudes a empreses, comerços, pimes i autònoms fins a sumar també 5,5 milions d'euros.

L'alcalde ha incidit en què "en estos tretze mesos de pandèmia la prioritat i raó de ser de l'Ajuntament ha sigut atendre i estar al costat de les persones, les llars, els autònoms i les empreses de la ciutat, articulant ajudes i aconseguint que estes serviren directament i realment a atendre necessitats de la població". En estos moments, ha afirmat, es redoblen els esforços i els recursos posats a la disposició de les famílies, de les llars i del teixit productiu perquè "seguixen les dificultats", ja que "hi ha famílies que encara no han cobrat els ERTO, persones sense rebre l'ingrés mínim vital i hi ha autònoms i empreses que només han percebut les ajudes municipals i continuen esperant les d'altres Administracions".

A més d'incrementar en 6 milions d'euros les partides d'estes ajudes, el govern local també ampliarà els recursos per a atenció social, destinant 100.000 euros de l'estalvi de 2020 al pressupost de la Regidoria de Benestar Social.

L'alcalde ha incidit que "la gestió que ha fet l'Ajuntament dels recursos dels benidormers ha permés reduir el deute a la mínima expressió i atendre les necessitats de les famílies i del teixit productiu, mobilitzant en dotze mesos –de març de 2020 a març de 2021– 14 milions d'euros". Una quantia amb la qual s'ha procurat "no deixar a ningú en el camí".

Claus del romanent de Tresoreria

El romanent de Tresoreria de l'any 2020 ronda els 23 milions d'euros. D'eixe import, entorn de 13 milions d'euros són "l'estalvi disponible per a despeses generals", mentre que "aproximadament 2,8 milions d'euros" cobriran obres en execució amb finançament afectat". L'import restant, al voltant de 8 milions d'euros, corresponen a ingressos declarats per Àrea Econòmica de 'dubtós cobrament' i que, per tant, no se sap si l'Ajuntament podrà percebre en algun moment. Estos ingressos de 'dubtós cobrament' han augmentat respecte a 2019 a causa de la pandèmia, que ha fet caure l'activitat i afectat a la capacitat de les famílies i empreses per a fer front a les obligacions tributàries.

Ajudes municipals a famílies i Ajudes Parèntesis

Segons les xifres facilitades per l'alcalde, a la fi d'esta setmana s'haurà resolt "prop del 30% de les sol·licituds" de les ajudes a famílies corresponents a 2021. Així mateix, s'haurà tramitat "més del 95% dels expedients de les 'Ajudes Parèntesis', destinades a sectors afectats per la pandèmia".

A més, "en les últimes setmanes, s'han abonat prop d'1,5 milions d'euros" als participants del concurs '#BenidormTeEspera', una de les iniciatives municipals de suport al teixit productiu.