Benidorm demana al Govern d'Espanya que no cree diferències entre destinacions amb relació a la quarantena del Regne Unit

La ciutat vol quedar exclosa de la quaranta imposada per les autoritats britàniques, i planteja traslladar tot el treball realitzat per a ser una destinació segura
0
0
Benidorm demana al Govern d'Espanya que no cree diferències entre destinacions amb relació a la quarantena del Regne Unit
Benidorm demana al Govern d'Espanya que no cree diferències entre destinacions amb relació a la quarantena del Regne Unit

El ple aprova bonificacions fiscals per a ajudar famílies i teixit empresarial a afrontar les conseqüències econòmiques de la Covid-19

La Corporació de Benidorm, per unanimitat, ha instat hui al Govern d'Espanya "a rectificar i no crear destins de primera i segona" amb relació a la quarantena de catorze dies reimplantada "de manera sorprenent" pel Regne Unit als viatgers procedents d'Espanya. La moció d'urgència, signada per l'alcalde Toni Pérez en nom de la Junta de Portaveus, assenyala "s'ha conegut que el Govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Exteriors, negocia amb Regne Unit excloure als arxipèlags de Balears i Canàries de la imposició de la quarantena per a "salvar el turisme", la qual cosa representa una flagrant discriminació d'unes zones turístiques sobre altres en el mateix estat espanyol". D'ací ve que el ple haja sol·licitat que no es creuen "destins de primera i segona, afavorint als arxipèlags enfront d'altres destinacions peninsulars com Benidorm".

En el mateix acord, es reclama al Govern Central "que realitze urgentment totes les gestions necessàries perquè l'aeroport d'Alacant-Elx forme part de la xarxa de corredors segurs en la qual s'està treballant". Així mateix, es posa a la disposició de "les autoritats britàniques tota la documentació del treball realitzat per Benidorm, la Costa Blanca i Turisme Comunitat Valenciana en matèria de destí segur, perquè puguen verificar que es complixen les condicions per a establir el corredor segur amb totals garanties".

Tal com recull la moció, la decisió de les autoritats britàniques de retirar a Espanya de la llista de països segurs "ha suposat una tremenda maçada" per al sector turístic nacional, autonòmic, provincial i de Benidorm. De fet, "el turisme britànic és fonamental per a la recuperació de l'activitat en el nostre territori", ja que "suposa un 40% del total del mercat" i presenta "uns nivells de fidelitat inqüestionable cap a Benidorm, la Costa Blanca i la Comunitat Valenciana".

A més, la decisió del Regne Unit també ha suposat una "maçada" per a "la mateixa operadora turística britànica", que ha començat a reaccionar. En esta línia, "Jet2 Holidays està informant a tots els seus clients que destinacions amb els quals està operant, com Alacant, estan obertes i situades lluny de les àrees que han sigut afectades per l'augment dels casos de Covid-19, oferint als seus clients la possibilitat de reembossament o d'ajornament de la seua reserva a dates posteriors. TUIUK& Ireland, per part seua, "té des d'ahir cancel·lats els vols a Espanya peninsular fins al 9 d'agost".

La moció aprovada hui incidix en què "Benidorm havia treballat molt intensament de des del minut un de la crisi per a incrementar la seguretat del destí, desenvolupant protocols i mesures de seguretat tant per a residents com per a turistes, amb uns resultats notables". Estes accions "estaven afermant la component de seguretat en la qual sempre s'ha treballat en el destinació, incrementant-la a través dels programes Patti Recovery, els protocols Covid 19 0N i el desenvolupament i ordenació de les nostres platges amb el projecte Benidorm Beach Safety".

En la mateixa sessió, per unanimitat i per a tractar de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19, la Corporació a proposta del govern local ha modificat sis ordenances fiscals per a incrementar i introduir noves bonificacions d'entre el 50 i el 75% per a activitats educatives, culturals i lúdiques que organitze l'Ajuntament. D'esta manera, s'augmenten les bonificacions per famílies nombroses, d'acolliment o monoparentals, i s'establixen també per a persones amb diversitat funcional del 33%, així com per a jubilats, pensionistes i perceptors de la renda mínima garantida, segons ha exposat l'edil Aida García Mayor.

Concretament, s'han modificat l'ordenança fiscal número 30, sobre instal·lacions esportives municipals; la número 33 sobre cursos i activitats educatives; la 34 que regula el preu d'escoles infantils i atenció a la primera infància; la 35 sobre els preus del Conservatori; la 39 que regula els preus de les activitats de Joventut, i la 42 sobre els cursos i activitats culturals.

De la mateixa manera, també per unanimitat i en la mateixa línia que l'acord anterior, el ple ha aprovat la modificació de l'Ordenança Fiscal número 5 que regula l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Este canvi suposa la rebaixa fiscal del 50% de l'ICIO fins al 31 de març de 2021". Es tracta d'una proposta de mesura fiscal dirigida al teixit productiu local, de foment, estímul i impuls a la realització de determinades activitats, obra nova o de renovació, que al seu torn suposen un impuls al foment de l'ocupació, redundant a més de forma clara en l'interés social i general de la ciutat.

Així, el tipus de gravamen aplicable a les construccions, instal·lacions i obres iniciades des de la publicació en el BOP i entrada en vigor de la present modificació fins al 31 de març del pròxim any serà del 2%.

Amb relació a l'ICIO, per unanimitat, el ple ha concedit una bonificació del 95% d'este impost per a les obres de reforma d'accés a l'IES Pere M. Orts i Bosch i de reparació i posada en marxa d'un equip contra incendis en l'IES Mediterrània. Totes dos obres, que executarà la Conselleria d'Educació, han sigut declarades d'"utilitat pública municipal", la qual cosa justifica la seua bonificació.

D'altra banda, per majoria, s'han adequat les ordenances sobre els servicis d'aigua potable i clavegueram a la nova realitat normativa.

Així mateix, per majoria, s'ha donat llum verda a una modificació pressupostària per a fer efectiu el segon pagament de l'aportació de l'Ajuntament al desenvolupament del projecte 'Benidorm, Destinació Turística Intel·ligent', subvencionat per l'Entitat Pública Empresarial Red.es. La regidora d'Hisenda, Ángela Zaragozí, ha explicat que segons el conveni signat, "l'aportació municipal ascendia al 40% de les inversions previstes, que es correspon amb la quantitat d'1.609.223,50 euros", mentre que els 2,4 milions restants eren a càrrec de l'Entitat Red.es. En 2019, l'Ajuntament ja va abonar la meitat de la seua aportació, quedant arracada l'altra meitat per import de 804.611,75 euros. Ara, a pesar que l'Entitat Red.es "no ha licitat cap de les inversions previstes en el projecte i ni ha fixat una data per a això, reclama a l'Ajuntament l'abonament de la segona aportació municipal", que de no materialitzar-se "suposaria la pèrdua de la subvenció concedida".

Per a finançar eixa aportació, en la mateixa sessió s'ha aprovat per majoria l'expedient per a la concertació d'un préstec bancari. L'import d'este préstec serà d'1.326.535,06 euros, ja que a més de finançar la segona aportació de l'Ajuntament al projecte de Red.es, també costejarà la modificació del contracte de les obres de reurbanització i remodelació de l'avinguda del Mediterrani.

Amb el vot a favor de tota la Corporació, s'ha acordat iniciar els tràmits que permeten registrar la Col·lecció municipal de béns mobles arqueològics en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. La regidora de Patrimoni Històric, Ana Pellicer, ha assenyalat que es tracta d'una "impressionant col·lecció arqueològica" que inclou "peces que abasten des del Neolític fins al segle XX" i que "procedixen de diferents donacions o excavacions arqueològiques".

Pellicer ha explicat que la major part de la col·lecció ja està inventariada i catalogada, i que la seua inscripció "possibilitarà l'accés a ajudes i subvencions que contribuïsquen al manteniment i restauració de les peces d'esta col·lecció". A més estos fons permetran també "prosseguir amb les labors de catalogació del material pendent d'inventariar".

El catàleg de la col·lecció elaborat per la Regidoria de Patrimoni Històric està compost per 570 fitxes, i recull peces com a destral de doble faç i una aixa del Neolític, una olla de l'Edat de Bronze, així com un cílix –copa per a vi– i un llum àtic de finals del segle IV o principis del segle III abans de Crist. Destaquen també les peces d'època ibèrica, entre elles un cap de lleó que remataria una escultura. De l'època romana sobreïxen un cep de més de 2 metres i 350 quilos, i una àmfora fabricada en la Península entre els segles II i I abans de Crist. El gruix de la col·lecció el componen les monedes, amb més de 1.000 exemplars de diferents períodes històrics, des de l'època romana fins al regnat d'Alfons XIII.

Amb el vot de la majoria de la Corporació, s'ha aprovat els tres últims convenis expropiatoris per mutu acord per a la construcció de l'enllaç entre la CN-332 i l'avinguda Comunitat Valenciana, "una obra prioritària i que respon a la imposició del Ministeri per a poder desenvolupar el pla parcial PP 3/1", segons ha recordat la regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles. L'edil ha incidit en què "quasi el 95% del sòl s'ha adquirit de manera amistosa a través de convenis de mutu acord amb els propietaris", i ha agraït "el treball dels tècnics municipals de les àrees d'Urbanisme, Assessoria Jurídica i Enginyeria".

Per unanimitat, a proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, Lorenzo Martínez, el ple ha acordat sol·licitar a la Generalitat Valenciana que inicie l'expedient per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blau a l'agent Ramón Agüero per "sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del seu càrrec, haver prestat més de deu anys de servici com a policia local i estar en possessió de dos felicitacions públiques a títol individual, així com una tercera en tràmit".

Amb el vot de la majoria, ha prosperat una moció presentada per les portaveus del govern local, Lourdes Caselles i Mónica Gómez, per a instar el Govern d'Espanya a "respectar i garantir l'autonomia" de les entitats locals "per a la gestió dels diners públics", i a "atendre" la petició dels ajuntaments perquè es flexibilitze la Regla de Despesa afavorint així que "puguen disposar del 100% dels seus romanents de Tresoreria per a lluita contra els negatius efectes de la Covid-19". La moció inclou que qualsevol modificació legislativa que afecte l'autonomia de les entitats locals siga validada pel Congrés dels Diputats o els òrgans de govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP); i expressa el "profund rebuig" de l'Ajuntament de Benidorm "a qualsevol mesura tendent a apropiar-se els estalvis acumulats pels veïns dels municipis espanyols".

També per majoria, s'ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdit per valor de 84.215,31 euros per a abonar els serveis de manteniment dels jardins del Parc de la Séquia Mare previs a la inclusió d'estos treballs en el contracte de Parcs i Jardins de la ciutat.

Per unanimitat, s'ha ratificat l'informe de Secretària per a desestimar el recurs de reposició interposat per un propietari contra l'acord plenari del febrer passat amb relació als convenis urbanístics de l'APR-7. D'altra banda, i amb idèntic resultat, s'han ratificat els acords plenaris de 2016 i 2019 amb relació a la cessió gratuïta a l'Ajuntament les franges de terreny de primera línia del Passeig de Colón i l'avinguda Mare de Déu del Sofratge que la Direcció General de Costes considera innecessàries per al domini públic marítim-terrestre. La titular d'Urbanisme ha explicat que a requeriment del delegat d'Economia i Hisenda del Ministeri a Alacant es remeten ara "les certificacions" en les quals es deixa constància la disposició de l'Ajuntament a assumir esta cessió gratuïta i complir amb els compromisos derivats d'esta, perquè este sòl es destine a vials o espais públics.

També per unanimitat s'ha ratificat la proposta per a adequar els rentapeus de les platges de Benidorm enfront de la Covid-19, i el decret de cessió d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió als carrers Metge Pérez Martorell i Pintor Ufanós. Així mateix, per majoria, s'ha ratificat la proposta per a desviar la conducció d'aigua reutilitzada i proveïment comarcal afectada per les obres de millora de la zona escolar del Salt de l'Aigua.

En la mateixa sessió, s'ha donat compte del decret en el qual es designa als representants de l'Ajuntament de Benidorm en la Xarxa Valenciana de Ciutats per a la Innovació; així com de l'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal (ROM).