aigua

El Consorci d'Aigües de la Marina Baixa ha confirmat hui que el proveïment per a consum humà i reg "està garantit" pe

29 jul 2020

El nou contracte del Servici de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de Benidorm suposarà

26 des 2018

El ple de Benidorm ha aprovat hui sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvol

30 oct 2018