consorcio aguas

En una reunió, l'alcalde de Benidorm ha sol·licitat a García Tejerina fons i que anticipe en el calendari esta actua

19 abr 2017

Els últims dos episodis de precipitacions garantixen també el reg en 2017 i fan innecessari recórrer al transvasamen

1 febr 2017

El Consorci accepta a proposta de l'Ajuntament compensar amb el seu romanent part del cost d'eixes aportacions i red

22 nov 2016

L'ens confirma que el proveïment i el reg estan garantits durant la resta de l'any malgrat l'escenari d'emergència p

31 ago 2016