El Govern municipal proposarà al ple donar un mes de termini a una mercantil de menjar ràpid perquè desallotge la parcel·la municipal que ocupa

0
0

La regidora de Patrimoni, Lourdes Caselles, durà al proper ple un acord per a desestimar les al·legacions que va presentar l'empresa propietària de l'establiment de menjar ràpid per a evitar el desnonament administratiu, i en les quals arriba a reclamar que se l'indemnitze. L'acord ha passat este dilluns per comissió informativa i s'abordarà més a fons en una Junta de Portaveus, contempla: “declarar la improcedència” d'una indemnització i donar a l'empresa un terme de 30 dies “per a abandonar les instal·lacions de domini públic, propietat de l'Ajuntament”. A més, en este temps deurà també de presentar un expedient de demolició de l'establiment.

Caselles ha explicat en roda de premsa que “si transcorregut el terme de 30 dies la mercantil no abandona les instal·lacions, haurà d'executar l'orde de desnonament”. A partir del desallotjament, l'empresa “tindrà dos mesos per a demolir la construcció” en base a un projecte que deurà de córrer pel seu compte i risc. En cas de no fer-ho, l'enderroc l'assumirà de forma subsidiària l'Ajuntament, que posteriorment repercutirà les despeses a la mercantil.

Els informes que acompanyen la proposta recorda que els propietaris originals de la parcel·la –qualificada en el PGOU com a sòl urbà per a sistemes generals- la cediren a l'Ajuntament en 1997, reservant-se un usdefruit de deu anys, període en el qual podien instal·lar en la parcel·la un bar-restaurant. Segons consta en els informes municipals, els cedents van vendre l'usdefruit a una empresa, que en 1998 obtingué llicència d'obres i que tres anys després obrí un establiment de menjar ràpid.

En octubre l'Ajuntament donà per extingit el dret d'usdefruit vençut fa anys i inicià el corresponent expedient de desnonament, declarant la improcedència d'indemnització a favor de l'empresa.

L'edil ha incidit que este acord és l'últim pas de l'expedient de desnonament administratiu aprovat per tots els grups de la Corporació en el ple d'octubre i ha afegit que els tècnics municipals estan “estudiant” i “calculant” el cànon que l'Ajuntament podria reclamar a l'empresa pel temps que ha ocupat la parcel·la municipal des que finalitzà l'usdefruit de 10 anys.

Piscina i gimnàs del Palau.
El ple de la pròxima setmana deurà debatre una altra proposta de l'edil de Patrimoni, en este cas relativa a la resolució del contracte de gestió de la piscina i el gimnàs del Palau d'Esports L'Illa, aprovada també per unanimitat de la Corporació en octubre i emparada pel Consell Jurídic Consultiu (CJC). Una resolució que incloïa a més la confiscació de la garantia que va aportar en el seu dia l'empresa i l'inici de l'expedient de desnonament.

La proposta, que anirà a ple i que s'ha dictaminat hui en comissió, planteja desestimar el recurs de reposició presentat per l'empresa concessionària contra la resolució del contracte i donar-li un termini de huit dies perquè abandone les instal·lacions. D'incomplir-se el termini, i tal i com en el cas anterior, l'Ajuntament executarà l'orde de desnonament.

Caselles ha indicat que esta proposta arriba després que l'empresa no haja abandonat el Palau en el temps que li concedí l'Ajuntament, que segons els informes tècnics finalitzà el passat 30 de novembre. La responsable de Patrimoni ha recordat que la resolució del contracte s'aprovà per “incompliments” de la concessionària. Entre els quals estaven no pagar les nòmines als treballadors, no realitzar les obres compromeses i arreplegades en el contracte, no pagar el cànon o la falta de manteniment de les instal·lacions.