El nou contracte de l’EDAR comportarà una inversió de 4 milions d'euros per a millorar el sistema de depuració

Les millores del plec i les propostes per la concessionària permetran augmentar la qualitat de l'aigua depurada per a potenciar el seu ús en l'agricultura
0
0
El nou contracte de l’EDAR comportarà una inversió de 4 milions d'euros per a millorar el sistema de depuració
El nou contracte de l’EDAR comportarà una inversió de 4 milions d'euros per a millorar el sistema de depuració

El nou contracte del Servici de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de Benidorm suposarà una inversió d'una mica més de 4 milions d'euros en actuacions de millora i actualització de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i de tota la xarxa de bombaments. Este contracte, aprovat en ple a la fi de novembre, es va signar el passat 18 de desembre i té una vigència de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga per altres dos.

Sobre la base de l'oferta presentada per l'adjudicatària, Aquambiente, l'empresa invertirà cada any 1.002.606,11 euros per a millorar les instal·lacions de depuració i sanejament, «la qual cosa sens dubte redundarà en la millora de l'aprofitament i reutilització dels recursos hídrics, fent encara més eficient el nostre sistema de gestió integral de l'aigua, que és un dels més eficients del món», ha explicat l'alcalde, Toni Pérez.

L'alcalde ha indicat que «els tècnics municipals han sigut molt exigents a l'hora de marcar les millores per a la prestació del servici en el nou contracte, amb vista a reduir a la mínima expressió les pèrdues d'aigua, a augmentar la qualitat de l'aigua reutilitzada per a potenciar el seu ús en l'agricultura, i al fet que les possibles incidències puntuals que puguen donar-se no afecten el normal funcionament del servici, una cosa fonamental en qualsevol municipi i més si cap en una ciutat turística com Benidorm».

Entre les millores que s'escometran durant el període de vigència del contracte està «l'adequació i renovació dels equips electromecànics de les estacions de bombament i de la mateixa depuradora», inclosa la instal·lació de noves bombes i la substitució dels equips que estiguen obsolets per uns altres que augmenten el rendiment i reduïsquen el consum energètic.

A més, hi ha previstes mesures per a reduir la conductivitat, afavorint així la reutilització de l'aigua depurada per a l'agricultura. També es modificarà la cambra humida de l'estació de bombament de la plaça de la Hispanitat per a reduir l'acumulació de tovallons i altres residus. «Amb esta mesura, Benidorm es convertix en un dels municipis pioners a l'hora d'implantar mesures que atallen les greus afeccions que provoca al funcionament del sistema de sanejament i depuració la proliferació d'este tipus de residus», ha apuntat Pérez, qui ha fet una crida a la ciutadania perquè no s'utilitzen els sanitaris per a rebutjar estos tovallons.

Una altra de les millores plantejades és la implementació d'una plataforma de control intel·ligent dels processos de ventilació, substituint el procediment actual per un altre més avançat. Este canvi tecnològic incrementarà l'eficiència energètica i reduirà les pèrdues.

Així mateix, Aquambiente ha proposat millores enfocades a incrementar la sostenibilitat i vinculades a la intel·ligència turística i a l’‘Smart City’, com l'ús d'energia fotovoltaica per a la càrrega de vehicles; la implantació d'una central per a la producció de biometà —aprofitant el biogàs generat en el tractament dels fangs— que puga ser utilitzat pels vehicles del servici; o la instal·lació d'una estació meteorològica en l’EDAR les dades de la qual es puguen integrar en qualsevol entorn tecnològic.