El govern local proposa acceptar la petició de potabilitzar en les ETAP de Benidorm part dels cabals de Finestrat

0
0
El govern local proposa acceptar la petició de potabilitzar en les ETAP de Benidorm part dels cabals de Finestrat
El govern local proposa acceptar la petició de potabilitzar en les ETAP de Benidorm part dels cabals de Finestrat

L'Ajuntament veí, que va ser el que va cursar la petició, assumiria les obres per a connectar la seua xarxa a la de Benidorm

L'alcalde destaca que es tracta d'una mesura de "solidaritat hídrica" que es regularà per conveni

El govern local proposarà demà a la Comissió Informativa d'Urbanisme aprovar un conveni amb l'Ajuntament de Finestrat per a tractar part de l'aigua que el municipi veí rep del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa en les dos plantes potabilitzadores de Benidorm. D'esta forma els cabals destinats a proveir a la Cala de Finestrat, a la zona comercial i industrial i a les urbanitzacions de l'entorn de la Serra Cortina rebrien un tractament previ en moments puntuals en els quals estos presenten nivells alts de terbolesa.

L'alcalde, Toni Pérez, ha recordat que l'Ajuntament de Finestrat va sol·licitar a la fi d'agost connectar la seua xarxa de distribució d'aigua potable a la de Benidorm en dos punts –avinguda de la Vila Joiosa i ETAP de Terra Mítica-. Estes connexions permetrien potabilitzar els cabals de Finestrat en les instal·lacions de Benidorm per a posteriorment ser injectats en la xarxa del municipi, que manca de planta pròpia.

Pérez ha recalcat que atendre esta sol·licitud és "un exemple més de solidaritat" i "bon veïnatge de Benidorm en l'àmbit de l'aigua", i ha recalcat que els informes tècnics confirmen que la ciutat "té capacitat" per a prestar este servici de potabilització a Finestrat "com si fóra un usuari més".

Concretament, l'informe de l'àrea d'Enginyeria conclou que "les demandes de potabilització de cabals" que sol·licita Finestrat són "perfectament assumibles" per totes dos ETAP "sense detriment del servici per a Benidorm". L'informe afig que esta potabilització "no suposaria cap minvament en la disponibilitat de recursos hídrics per a Benidorm", tan sols un augment en els costos d'explotació que Finestrat assumiria en la part que li corresponga en funció dels volums tractats.

A més, segons els tècnics municipals, la sol·licitud feta per Finestrat té també "alguns avantatges i beneficis" per a Benidorm. Així, les connexions que requerix Finestrat permetran a la vegada que La Cala de Benidorm quede connectada a les dos ETAP de la ciutat –actualment només ho està a la principal-, tenint d'esta forma una doble via de proveïment que permetrà evitar talls de subministrament als usuaris d'esta zona en cas d'avaria o obres en una de les dos potabilitzadores.

El conveni proposat té una vigència mínima de quatre anys, i en ell s'arreplega que totes les obres necessàries per a connectar les xarxes de distribució de tots dos municipis i el seu manteniment seran a càrrec de l'Ajuntament de Finestrat. Benidorm, per la seua banda, assumirà les de millora o ampliació de les potabilitzadores o dipòsits.

L'alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, ha explicat que les obres de connexió de la xarxa municipal a l'ETAP de Terra Mítica estan valorades entorn dels 300.000 euros i estan subvencionades al 100% per la Diputació d'Alacant. Segons Pérez, una vegada concloses eixes obres, "hi haurà la possibilitat quan tinguem algun problema de terbolesa, com els de les passades pluges de desembre i gener, de poder passar eixa aigua que ens arriba del Castell de Guadalest per les plantes potabilitzadores de Benidorm".

Pérez ha incidit que en tractar-se de moments puntuals "és més senzill enganxar-se" a les potabilitzadores de Benidorm "que fer una planta" pròpia "que no necessitem que estiga en funcionament constantment a Finestrat".

En el conveni proposat es fixa també quin i com haurà de pagar Finestrat a Benidorm per este servici de potabilització. A més, inclou una clàusula que establix que en cas de necessitat o emergència, tindrà prioritat el tractament i subministrament dels cabals de Benidorm.

Una vegada dictaminada en comissió, la proposta s'elevarà a ple.