El Consell Veïnal inicia el procés de recollida de propostes per al Pressupost Participatiu

0
0
El Consell Veïnal inicia el procés de recollida de propostes per al Pressupost Participatiu
El Consell Veïnal inicia el procés de recollida de propostes per al Pressupost Participatiu

Els ciutadans podran fer les seues aportacions fins al 24 de setembre

El Consell Veïnal ha iniciat el procés de recollida de propostes de cara a la confecció del Pressupost Participatiu del 2017, segons han anunciat la regidora de Participació Ciutadana, María Jesús Pinto, i els vicepresidents primer i segon de l'òrgan, Fernando Montes i Christian Corraini. Els ciutadans o associacions interessades podran presentar les seues propostes per registre en les extensions administratives o en el mateix Ajuntament a partir del dilluns i fins al 24 de setembre. En estes mateixes instal·lacions se'ls facilitarà el model de presentació.

Montes ha explicat que el registre de les propostes és una de les millores que s'han introduït enguany en l'Autorreglament de Pressupostos Participatius, i amb el qual es pretén donar "una major garantia als ciutadans". A més, i per a dinamitzar tot el procés i "fer més àgil la participació i la presa de decisions" s'han reduït el nombre de membres de la comissió de Pressupostos Participatius i s'introduiran canvis en l'Assemblea. Una Assemblea que haurà de votar totes les propostes ciutadanes i que se celebrarà "en la primera quinzena d'octubre".

L'edil de Participació ha animat als ciutadans a "que participen i facen les seues propostes per a tenir el Benidorm que tots volem", i ha destacat que eixes aportacions són tingudes en compte en el pressupost municipal com ja s'ha pogut comprovar en este exercici, en el qual s'han atés una part importantíssima de les peticions realitzades pel Consell Veïnal.

Pinto ha manifestat que el compromís del Govern "amb la participació ciutadana ha quedat constatat amb l'engegada dels primers pressupostos participatius i, sobretot, en com eixes propostes veïnals s'han reflectit en el Pressupost del 2016". "De fet –ha afegit-, s'ha superat amb escreix el 5% del pressupost d'inversions que marca el reglament" que cal destinar a propostes suggerides pel Consell Veïnal, amb actuacions com el Pla d'Asfalt, el Pla d'Accessibilitat o la instal·lació de gronxadors adaptats als parcs d'Elx i l'Aigüera. A estes actuacions es podrien sumar, arribat el cas, les obres d'arranjament de diversos carrers del Barri antic que ha proposat el govern local.

El vicepresident primer del Consell Veïnal ha incidit que l'experiència del 2016 ha sigut "un èxit" perquè la quantia inicial que anava a destinar-se al Pressupost Participatiu –90.000 euros– s'ha anat incrementant fins a arribar als 125.000 euros, recursos que s'han dedicat fonamentalment "a l'àmbit de la mobilitat i l'accessibilitat" que va ser la proposta més votada pels veïns.

Montes ha recordat que el Pla d'Asfalt "va esgotar el pressupost assignat", malgrat la qual cosa, i després de "negociacions amb l'Ajuntament", han tingut finalment cabuda en les inversions del 2016 "altres més de deu propostes del Consell Veïnal". Finalment, ha assegurat que "2017 pot ser l'any del fiançament del Pressupost Participatiu"
Montes ha recordado que el Plan de Asfalto “agotó el presupuesto asignado”, a pesar de lo cual, y tras “negociaciones con el Ayuntamiento”, han tenido finalmente cabida en las inversiones de 2016 “otras más de diez propuestas del Consejo Vecinal”. Por último, ha asegurado que “2017 puede ser el año del afianzamiento del Presupuesto Participativo”