Carta de la regidora delegada d'Hisenda als usuaris d'Educació

Devolució del rebut d'usuaris d'Escoles Infantils, Conservatoris Municipals i altres activitats educatives
0
0
Carta de la regidora delegada d'Hisenda als usuaris d'Educació
Carta de la regidora delegada d'Hisenda als usuaris d'Educació

Ajuntament de Benidorm 
Regidoria de Tresoreria 

Benvolguts usuaris, En primer lloc desitge enviar-vos ànims en estos moments tan difícils que ens està tocant viure. Esperem que com més prompte millor les nostres vides puguen tornar a la normalitat. 

En segon lloc atés que els rebuts domiciliats corresponents a les ESCOLES INFANTILS I CONSERVATORIS MUNICIPALS I ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES van ser carregats pel Banc el dia 13 de març els de caràcter mensual, i en dates anteriors els que tenen un caràcter bimensual o trimestral, i la declaració de l'estat d'alarma es va produir el dia 14 de març, ningú podia preveure la situació que finalment s'ha produït, amén del tancament de les instal·lacions de l'edifici central de l'Ajuntament, per la qual cosa no va ser possible realitzar cap mena d'anul·lació de la remissió massiva de rebuts. 

Amb tot això, per part de la Regidoria d'Hisenda s'adoptaran les següents mesures: 

1r– A causa de la complexitat del càlcul, en alguns casos, d'esta mena d'activitats, se sol·licitaran els informes als servicis oportuns per a poder calcular l'import de la devolució que correspondria al mes de març. Una vegada que estiga calculat podem actuar de dos formes diferents.

2n– La primera d'elles és procedir, com ha succeït en altres ocasions, a la compensació amb el següent rebut que s'emeta, en cas de continuació com a usuari del servici.

3r– En cas de desitjar la devolució de l'excés del rebut carregat en el banc, haurà de realitzar una sol·licitud expressa de devolució, i una vegada calculat aqueix excés es procedirà a la seua devolució, previ els tràmits legals oportuns. 

4t– En el cas no desitjat i hipotètic d'un tancament definitiu de les activitats d'escoles infantils, conservatoris municipals o altres activitats educatives, es procediria d'ofici a la devolució de l'excés carregat, sense necessitat de sol·licitud expressa, una vegada que s'haja calculat este excés i previs els tràmits legals oportuns. 

5é – Per descomptat no es procedirà a l'emissió de cap altre rebut fins que es procedisca a la reobertura de les instal·lacions municipals. Podeu posar-vos en contacte a partir del dilluns 23 de març amb l'àrea de Tresoreria (966 815 418 o tresoreria@benidorm.org) per a qualsevol dubte que se us plantege.

Una salutació, Aida García Mayor 

La Regidora Delegada d'Hisenda